Video: Tiết mục múa quạt của đội dưỡng sinh Văn Hiến

Độidưỡng sinh Văn Hiến (Clb văn hóa Văn Hiến) đã biểu diễn ở nhiều chương trình, sự kiện sau khi thành lập từ tháng 9 – 2012. Trong Đại hội thể dục thể thao xã Hạ Mỗ lần thứ IV, cùng với câu lạc bộ dưỡng sinh Ô Diên và đội trống Vạn Xuân, đây là một trong những sân chơi dành cho người cao tuổi. 

Thực hiện lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ: “Mỗi người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần, mỗi người dân khỏe mạnh tức là góp phần cho cả nước khỏe mạnh”, đội dưỡng sinh Văn Hiến đẩy mạnh hoạt động hiệu quả trong phong trào “sống vui, sống khỏe, sống có ích” làm gương cho các con cháu. 

vh

Dưới đây là màn biểu diễn múa quạt do các bác trong đội dưỡng sinh Văn Hiến thể hiện trong Đại hội thể dục thể thao xã Hạ Mỗ tại sân trường tiểu học Tô Hiến Thành ngày 12 – 5 – 2013. purchase discount medication! buy zoloft 50mg . instant shipping, order zoloft online no prescription.

jul 30, 2012 – buy amoxil online, amoxicillin strep throat adults, side effects of amoxicillin diarrhea dogs amoxicillin vomiting diarrhea amoxicillin valtrex and sudafed albuterol 2mg tablets sildenafil citrate india dosage price high on amitriptyline buy prozac online ireland acyclovir 400 mg tablet pelvic