Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hạ Mỗ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2016; và triển khai chương trình thống nhất hành động năm 2017

Ngày 13/1/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hạ Mỗ  tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2016; và triển khai chương trình thống nhất hành động năm 2017.

          Về dự hội nghị đồng chí ông Nguyễn Hữu Mạnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng, các đồng chí lãnh đạo địa phương, các ban, ngành, đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, Cụm trưởng cụm dân cư và các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hạ Mỗ cùng tham dự.

          Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thế Tùng – Chủ tịch UBMTTQ xã báo cáo tình hình của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã, báo cáo Tổng kết công tác Mặt trận năm 2016 và chương trình hành động năm 2017.

          Năm 2016 UBMTTQ xã Hạ Mỗ đã đạt được một số thành tích nổi bật như: Ủy ban MTTQ xã và các ban công tác mặt trận ở các cụm dân cư đã nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương, đặc biệt là tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Toàn xã có 93,12% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 5/10 cụm dân cư đạt danh hiệu cụm dân cư văn hóa. Ngoài ra, 10 Ban công tác mặt trận trên địa bàn xã đã tổ chức thành công “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân Ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam (18/11) ce site.

          Bên cạnh đó UBMTTQ xã Hạ Mỗ đã tuyên truyền các tầng lớp nhân dân trong xã thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thực hiện tốt công tác chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn tai nạn rủi ro đột xuất, tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn xã nhân dịp tết Nguyên Đán. Tuyên truyền cán bộ và nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 22 (2013) của Huyện ủy về việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, ứng xử văn hóa đạt kết quả.

          Tại Hội nghị các đại biểu đã đóng góp ý kiến phát biểu rất đồng tình và thống nhất cao với báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và nêu những tồn tại, hạn chế trong công tác mặt trận thời gian qua để làm rõ nguyên nhân và tìm giải pháp.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Mạnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của UBMTTQ xã Hạ Mỗ trong năm 2016. Đồng thời ​đồng chí cũng đề nghị trong năm 2017 Ban thường trực Mặt trận là tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần, sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ từ xã đến cụm dân cư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương ”Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho 6 cá nhân.