TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TÔ HIẾN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

 TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TÔ HIẾN THÀNH

NĂM HỌC 2018-2019

 

            Căn cứ  Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2018 của UBND huyện Đan Phượng về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019;

          Căn cứ vào hướng dẫn số 195/GD&ĐT  ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đan Phượng về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019;

          Trường Trung học cơ sở  Tô Hiến Thành thông báo tới các bậc phụ huynh về công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2018-2019  như sau:

Từ ngày 07/7/2018 đến ngày 09/7/2018 các bậc phụ huynh mang hồ sơ về nộp tại Trường THCS Tô Hiến Thành  gồm:

+ Bản chính giấy khai sinh để đối chiếu

+ Bản chính hộ khẩu để đối chiếu

+ Bản phô tô sổ hộ khẩu mới nhất ( không cần công chứng).

+Giấy chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân của bố và mẹ(photo).

Nếu phụ huynh nào đã nộp ở trường Tiểu học Tô Hiến Thành thì không cần photo .

          Kính mong các bậc phụ huynh chuẩn bị đầy đủ và thực hiện đúng thời gian!

                                                      Hạ Mỗ, ngày 02 tháng 7 năm 2018

                                                  Hiệu Trưởng

                                                  Đinh Văn Quang