Thủ tục: Xác nhận hoàn cảnh gia đình bệnh nhân tâm thần (để miễn giảm viện phí)

 1. Thủ tục: Xác nhận hoàn cảnh gia đình bệnh nhân tâm thần (để miễn giảm viện phí)
 2. Trình tự thực hiện:

+ Công dân có đơn đề nghị xác nhận nộp tại UBND cấp xã để được xác nhận.

+ UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo quy định.

  1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
  2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp:

– Đơn (do cá nhân tự viết)

* Giấy tờ phải xuất trình:

+ Hộ khẩu/CMND của người đề nghị.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 1. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ.
 2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động TBXH cấp xã

  1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
  2. Lệ phí: không
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
  4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
  5. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Người tàn tật.

+ Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Người tàn tật.

+ Nghị đinh số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội.