Thủ tục: Xác nhận đơn xin giám định sức khỏe đối với con hộ nghèo, người tàn tật cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người bị nhiễm chất độc hóa học.

 1. Thủ tục: Xác nhận đơn xin giám định sức khỏe đối với con hộ nghèo, người tàn tật cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người bị nhiễm chất độc hóa học.
 2. Trình tự thực hiện:

– Công dân có nhu cầu xác nhận đơn xin giám định sức khỏe đối với con hộ nghèo, người tàn tật cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người bị nhiễm chất độc hóa học chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.

– UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

 1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
 2.  Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp:

– Đơn đề nghị được giám định sức khỏe

* Giấy tờ phải xuất trình:

– Các giấy tờ chứng minh thuộc các đối tượng theo quy định có xác nhận của tổ trưởng dân phố/trưởng ban CTMT

– Hộ khẩu thường trú/CMND của người đề nghị

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

      1. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

      2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

      3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động TBXH cấp xã

  1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
  2. Lệ phí: không
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
  4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

– Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động –TB&XH.

– Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2007 của Bộ Lao động TB&XH.