Thủ tục: Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ

 1. Thủ tục: Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ
 2. Trình tự thực hiện:

– Cá nhân đề nghị vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ làm đơn đề nghị vay vốn, nộp tại UBND cấp xã để được xác nhận.

– UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

 1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Đơn đề nghị vay vốn (theo mẫu)

– Bằng “Tổ quốc ghi công”; Thẻ thân nhân liệt sỹ (bản sao);

– Sổ lĩnh tiền trợ cấp (bản sao);

– Hộ khẩu thường trú, CMND của người đề nghị.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 1. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động TBXH cấp xã

  1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
  2. Lệ phí: không
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị vay vốn (theo mẫu của Ngân hàng CSXH).
 • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  không
 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

– Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.