Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ, chuyển mộ liệt sỹ

 1. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ, chuyển mộ liệt sỹ
 2. Trình tự thực hiện:

– Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ, chuyển mộ liệt sỹ làm đơn nộp tại UBND cấp xã để được xác nhận.

– UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ thụ lý giải quyết theo quy định và trả kết quả cho công dân theo hẹn

 1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp xã.
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp:

– Đơn đề nghị hỗ trợ;

* Giấy tờ phải xuất trình:

– Các giấy chứng nhận liệt sỹ hoặc giấy báo tử liệt sỹ;

– Giấy ủy quyền nếu không phải thân nhân chủ yếu của liệt sỹ;

– Hộ khẩu thường trú/CMND của người đề nghị

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 1. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động TBXH cấp xã

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
 2. Lệ phí: không
 3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 5. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

– Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ.

– Thông tư số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của liên Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội- Bộ Tài chính.

– Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT ngày 18/5/2009

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SỸ

HOẶC DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SỸ

 

Kính gửi: – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội

–  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện ……

 

Tên tôi là : ………………………… ; Quan hệ với Liệt sỹ : ………………………………

Nguyên quán : ……………………….……………………………………………………….

Địa chỉ hiện nay : …………………………………………………………………………….

Họ tên thân nhân người đi kèm : …………… ; Quan hệ với Liệt sỹ : ………………………

………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên Liệt sỹ : …………………………………………………………………………….

Nguyên quán : ………………………………………………………………………………..

Cấp bậc chức vụ khi hy sinh : ……………………………………………………………….

Hy sinh ngày … tháng … năm ………

Bằng Tổ quốc ghi công số: ………… Quyết định ………TTG ngày … tháng … năm ……..

Tôi làm đơn này đề nghị quý cơ quan cho tôi được đi thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt Liệt sỹ: …………………………, hiện an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ thuộc xã ………huyện ………………….., tỉnh ……………… được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Hà Nội (Ngọc Hồi, Nhổn) hoặc quê quán ……………………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, Ban phục vụ lễ tang thành phố, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện ……………… xem xét giải quyết theo nguyện vọng trên của gia đình tôi.

Tôi xin thay mặt gia đình liệt sỹ chấp hành đầy đủ quy định của chính sách nhà nước hiện hành.

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

Người làm đơn

 

Xác nhận của UBND xã,

cấp xã, thị trấn