Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng.

 1. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng.
 2. Trình tự thực hiện:

– Công dân có có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.

– UBND cấp xã tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

 1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu)

– Bản sao (có chứng thực) Sổ hộ khẩu.

– Sơ yếu lý lịch.

– Giấy chứng tử của cha mẹ hoặc giấy tờ có liên quan;

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 1. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động TBXH cấp xã

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
 2. Lệ phí: không
 3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động TB&XH)
 4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
 5. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ. về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

– Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.

– Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng Bảo trợ xã hội tại cộng đồng.

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       

………………….., ngày    tháng   năm 200

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)

 

 

Kính gửi: – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (cấp xã, thị trấn)…………………………………

– Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)…………….

Tỉnh, thành phố……………………………………………………………………………….

 

Tên tôi là: ………………………………………………………………. Nam, nữ………………………………………

Sinh ngày………………..tháng…………………..năm ………………………………………………………………..

Quê quán: ………………………………………………………………………………………………………………………

Hiện có hộ khẩu thường trú tại ……………………………………………………………………………………

Xã (cấp xã, thị trấn) ……………………….. huyện (quận, thị xã, TP)……………………………….

Tỉnh………………………………………………………………………………………………………………………

Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vậy tôi làm đơn này đề nghị …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Người viết đơn

( Ký, ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của Trưởng thôn,

xác nhận trường hợp ông (bà)………………

nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện

xem xét cho ……………………………………….

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã

UBND xã………………………………….

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở

UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã

từ ngày…. tháng….năm 200.. đến ngày… tháng…. năm 200…

đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND xã