Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá

Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá

 1. Trình tự thực hiện:

– Công dân có nhu cầu đề nghị xác nhận giải quyết chế độ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận có ghi ngày hẹn trả kết quả.

– UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, xác nhận đơn đề nghị và chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.

 1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp xã
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Đơn đề nghị

– Biên bản hội nghị gia tộc liệt sỹ

– Biên bản xét duyệt và đề nghị nghị của Hội đồng chính sách xã

– Giấy chứng nhận tình hình nhân thân gia đình liệt sỹ (theo mẫu).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  1. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động TBXH cấp xã

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
 2. Lệ phí: không
 3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 5. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

– Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

 

Mẫu số 3-LS2

 

UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)…….

Quận (huyện):……………………

Xã (cấp xã)……………………..

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

THÂN NHÂN TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

(để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ)

 

 

 

Uỷ ban nhân dân xã(cấp xã): …………………………………………………………….

Chứng nhận ông (bà):…………………………………………………………………………

Nguyên quán:……………………………………………………………………………………

Có những thân nhân chủ yếu sau:

STT Họ và tên Năm sinh Quan hệ Nghề nghiệp và chỗ ở hiện nay Ghi chú (nếu chết thì ghi rõ ngày, tháng, năm)

 

Ghi chú những điều cần thiết ( gia đình có liệt sỹ nào khác, chống Pháp hay chống Mỹ, bảo vệ tổ quốc, ghi rõ họ tên liệt sỹ)……………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………..……………………………………….

Uỷ ban nhân dân xã, cấp xã đã trao đổi thống nhất với gia đình về những điểm ghi trong giấy chứng nhận này.

 

 

TM. GIA ĐÌNH

……., ngày….. tháng….. năm……

TM .UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG