Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ Gia đình liệt sỹ

Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ Gia đình liệt sỹ

  1. Trình tự thực hiện:

  – Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ Gia đình liệt sỹ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại UBND cấp xã để được xác nhận.

  – UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, trả kết quả cho công dân

  1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp xã
  2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  * Giấy tờ phải nộp:

  – Đơn đề nghị cấp lại thẻ Gia đình liệt sỹ;

  * Giấy tờ phải xuất trình:

  – Thẻ cũ (nếu đổi thẻ) hoặc giấy tờ khác có liên quan

  – Hộ khẩu thường trú/CMND của người đề nghị

  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  1. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
  3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  – Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

  – Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động TBXH cấp xã

  1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
  2. Lệ phí: không
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  5. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  – Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

  – Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

  – Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   
  ĐƠN XIN CẤP, (ĐỔI) GIẤY CHỨNG NHẬN GIA ĐÌNH LIỆT SỸ

   

  Kính gửi: – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội

  – Phòng Lao động – TB&XH huyện (quận, thị xã)………

   

  Tên tôi là: ……………………………………………………………………………

  Địa chỉ hiện nay: ……………………………………………………………………

  Quan hệ với Liệt sỹ:

  – Bố: ……………………………..; Năm sinh: ………………………………

  – Mẹ: ……………………………..; Năm sinh: ……………………………..

  – Vợ: ……………………………..; Năm sinh: ……………………………..

  – Con: …………………………….; Năm sinh: ……………………………..

  – Con: …………………………….; Năm sinh: ……………………………..

  – Con: …………………………….; Năm sinh: ……………………………..

  – Con: …………………………….; Năm sinh: ……………………………..

  Họ và tên Liệt sỹ: ……………………………………………………………

  Nguyên quán: ……………………………………………………………………….

  Hy sinh ngày … tháng … năm …

  Bằng Tổ quốc ghi công số: …………………………………………………………

  Số Quyết định ………. TTg cấp ngày … tháng … năm …

  Lý do xin cấp, (đổi) giấy chứng nhận gia đình Liệt sỹ: …………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  Tôi xin cam đơn lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

  Kính đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện …………………… xét cấp lại Giấy chứng nhận gia đình Liệt sỹ cho gia đình tôi gồm ……….. thân nhân có tên trên .

  Tôi xin chân thành cảm ơn.

  XÁC NHẬN CỦA

  PHÒNG LĐTB&XH

  XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ Hà Nội, ngày … tháng … năm … doxycycline hyclate lyme dosage doxycycline 600 mg order doxycycline

  Người làm đơn