Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng.

Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng.

 1. Trình tự thực hiện:

– Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã để được xác nhận.

– UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, xác nhận trong phiếu đăng ký, tổng hợp danh sách, chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.

– Nhận lại thẻ đi xe buýt miễn phí trả cho công dân.

 1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp xã
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp:

– Tờ khai (theo mẫu)

– Phiếu đăng ký cấp thẻ xe buýt miễn phí có dán ảnh mầu, kiểu chân dung mới chụp trong thời gian gần nhất (cỡ ảnh 3x4cm).

* Giấy tờ phải xuất trình:

– Các giấy tờ chứng minh là đối tượng người có công

– Hộ khẩu thường trú của đương sự

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 1. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động TBXH cấp xã

  1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
 • Lệ phí: không
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu đăng ký cấp thẻ xe buýt miễn phí
 • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

– Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND Thành phố Hà Nội.

– Hướng dẫn liên ngành số 573/HDLN ngày 22/5/2008 của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội – Sở Giao thông vận tải turk-eczanesi.com.

 

Ảnh

3×4

PHIẾU ĐĂNG KÝ CẤP THẺ ĐI XE BUÝT MIỄN PHÍ

Mã số khách hàng:………

Họ và tên:………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………

…………………………………………………………………..

Năm sinh:……………… Số CMTND:…………………………

Đối tượng được miễn phí:………………( thuộc diện KT1, KT2)

Xác nhận của UBND xã                Ngày …..tháng……năm 200…

(Chữ ký của người làm đơn)