Thủ tục: Sáp nhập, chia tách cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo)

Thủ tục:  Sáp nhập, chia tách cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo)

 1. Trình tự thực hiện:

– Tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia tách cơ sở giáo dục mầm non (nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) do UBND cấp xã cho phép thành lập nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật tại UBND cấp xã,

– UBND cấp xã tiếp nhận, thụ lý giải quyết, trả kết quả theo hẹn.

  1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã
  2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Đối với việc chia tách (mà chủ cơ sở là chủ thể mới) thì thành phần hồ sơ giữ nguyên. Đối với việc chia tách, sát nhập (mà đối tượng quản lý cơ sở giáo dục là người quản lý cũ) thì thành phần hồ sơ bỏ xuất trình Hộ khẩu/CMND của người đề nghị.

– Đơn đề nghị  sáp nhập, chia tách cơ sở giáo dục mầm non;

– Quyết định thành lập cơ sở giáo dục mầm non (nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) do UBND cấp xã cấp

– Hộ khẩu/CMND của người đề nghị (Xuất trình bản chính)

– Số lượng hồ sơ:    01 bộ

  1. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  2. Đối tượng thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân
  3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ chuyên trách cấp xã

  1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
  2. Lệ phí : không
  3. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
  4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

cipro 94 buy cipro online

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

– Nghị định số 75/2006/NĐ-2006/NĐ-CP ngày 2/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

– Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

– Quyết định số 41/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục