Thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

 

buy dapoxetine online generic discount prices. men’s health. no prescription required, free courier delivery, guaranteed shipping.

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 về việc thu phí sử dụng đường bộ của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô-tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công văn số 5371/UBND – KT ngày 26/7/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thu nộp, quản lí phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô-tô trên địa bàn thành phố Hà Nội:

buy prozac online from canada drugs, an online canadian pharmacy that offers free it is advisable to take the medicine as per the doctor’s prescriptions . thu ph

  • Đối tượng áp dụng:

–       Đối tượng chịu phí: Phương tiện giao thông cơ giới đường bao gồm: xe mô-tô 2 bánh, xe mô-tô 3 bánh và xe gắn máy (gọi chung là xe mô-tô)

–       Người nộp phí: Các tổ chứ, cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lí xe mô-tô (gọi chung là chủ phương tiện)

  • Mức thu phí

–       Loại có dung tích xi-lanh dưới hoặc bằng 100cm3: 50.000 Vnđ

Loại có dung tích xi-lanh trên 100cm3: 100.000 Vnđ

  • Cơ quan thu phí:

UBND các xã, phường, thị trấn sẽ chỉ đạo tổ dân phố, cụm dân cư hướng dẫn, kê khai  phí sử dụng đường bộ đối với xe mô-tô của chủ phương tiện sử dụng trên địa bàn theo mẫu 02/TKNP và tổ chức thu phí.

  • Phương thức nộp phí

–       Xe mô-tô đăng kí đăng kí trước ngày 1/1/2013 sẽ thực hiện nộp phí cả năm 2013

–       Xe mô-tô đăng kí từ ngày 1/1/203 – 30/6/2013: Nộp ½  phí năm 2013

–       Xe mô-tô đăng kí từ ngày 1/7/2013 – 30/12/2013: Nộp phí vào tháng 1/2014 (chậm nhất là 31/1/2014) cho phí phải nộp vào năm 2014 và không phải nộp phí với thời gian còn lại của năm 2013.

–       Xe mô-tô đăng kí sau ngày1/1/2014

 + Từ 1/1 đến 30/6 hàng năm: Nộp ½ phí năm phát sinh

+  Từ 1/7 đến 31/12 hàng năm: Nộp vào tháng năm sau (chậm nhất là 31/1)

phi

  • Việc phát mẫu, kê khai, thu bản khai nộp phí và lập sổ quản lý

–       UBND cấp xã in tờ khai mẫu 02/TKNP giao cho tổ dân phố, thôn, cụm dân cư phát đến từng hộ dân để tiến hành kê khai

–       Tổ dân phố, thôn, cụm dân cư thu tờ khai, đối chiếu với đăng kí xe hoặc biển số xe rồi chuyển tờ khai về UBND cấp xã. purchase discount medication! amoxil antibiotic price. online drugstore, amoxil online paypal.

–       UBND cấp xã lập sổ quản lý phí sử dụng đường bộ đối với xe mô-tô trên địa bàn (theo mẫu) làm cơ sở quản lý thu, nộp phí trong năm 2013 và các năm tiếp theo. Sổ quản lý phí sử dụng đường bộ lạp theo năm (hàng năm nếu có phát sinh tăng giảm thêm thì lập tờ khai bổ sung)

  • Tổ chức thu

–       UBND cấp xã chỉ đạo thực hiện thu phí và sử dụng biên lai thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô-tô mua lại tại chi cục thuế

–       Khi thực hiện thu phí, cơ quan thu phí phải lập và cấp biên lai thu phí cho đối tượng nộp phí theo quy định cost of prednisolone 5mg tablets buy prednisone for ferrets prednisone online

14 aug 2005 … buy zyban without prescription, you might be a lab owner if……. low price zyban, 1. you have rust rings on your kitchen counters from putting …

  • Các trường hợp miễn nộp phí

–       Xe của lực lượng công an, quân đội

–       Xe của các chủ phương tiện thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo

Chi cục thuế huyện Đan Phượng