Thư mời dự lễ kỉ niệm ngày húy danh nhân Tô Hiến Thành

THƯ MỜI

Dự lễ kỉ niệm 839 năm ngày húy danh nhân Tô Hiến Thành

          Kính gửi: Con cháu dòng họ Tô trên toàn quốc, con em quê hương Hạ Mỗ đang học tập, công tác, sinh sống trên mọi miền tổ quốc và đồng bào, quý khách thập phương trong và ngoài nước

          Nhân dịp kỉ niệm 839 năm ngày húy danh nhân Tô Hiến Thành ( Ngày 12 tháng 6 năm Kỷ Hợi, dương lịch năm 1179 – Ngày 12 tháng 6 năm Mậu Tuất, dương lịch năm 2018). Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Đền Văn Hiến long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 839 năm ngày húy danh nhân Tô Hiến Thành với nội dung chính như sau:

1 . Ngày 11 tháng 6 năm Mậu Tuất (Tức ngày 23 tháng 7 năm 2018)

– Từ 08 giờ 00 đến 08 giờ 30: Ban chấp sự của làng Hạ Mỗ Tế trình.

– Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 30: Các cụ vãi tụng kinh.

– Từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ 30:  Tế nữ quan;

 2. Ngày 12 tháng 6 năm Mậu Tuất (Tức ngày 24 tháng  7 năm 2018)

– Từ 06 giờ 30 đến 08 giờ 00. Ban chấp sự của làng Hạ Mỗ Đại tế. Đón tiếp đại biểu.

– Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30: Tổ chức lễ dâng hương.

          + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

          + Dâng hương.

          + Văn nghệ.

– Từ 09 giờ 00 đến 12 giờ: Thụ lộc thánh.

– Từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 30: Tế tạ.   

          Vậy Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Đền Văn Hiến kính báo và trân trọng kính mời con cháu dòng họ Tô trên toàn quốc, con em quê hương Hạ Mỗ đang học tập, công tác, sinh sống trên mọi miền tổ quốc và đồng bào, quý khách thập phương trong và ngoài nước về dự Lễ kỉ niệm 839 năm ngày húy danh nhân Tô Hiến Thành.\.

 

Hạ Mỗ, ngày 19 tháng 7 năm 2018

THAY MẶT BAN QUẢN LÝ

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ HẠ MỖ

Đinh Thị Ngân