Thống báo mời dự Lễ hội truyền thống làng Hạ Mỗ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẠ MỖ
Ban quản lý Di tích lịch sử Đình Vạn Xuân
THÔNG BÁO
Chương trình lễ hội truyền thống làng Hạ Mỗ

muscle relaxants, can you buy baclofen online , can i take baclofen with tramadol – bayofmanycoves.co.nz.         Nhằm giữ gìn và phát huy tinh hoa văn hóa truyền thống của địa phương. Mặt khác để chuẩn bị cho công tác hạ giải Miếu Hàm Rồng phục vụ dự án tu bổ, tôn tạo Miếu Hàm Rồng làng Hạ Mỗ vào năm 2016.
        Ngày 12 tháng 12 năm Ất Mùi, Đại diện đồng dân làng Hạ Mỗ cùng Ban quản lý di tích lịch sử Đình Vạn Xuân thống nhất tổ chức Lễ hội truyền thống làng Hạ Mỗ như sau:
1. Ngày 10 tháng Giêng năm Bính Thân (Tức ngày 17 tháng 02 năm 2016)
        – Từ 08 giờ tổ chức chọi gà.
2. Ngày 11 tháng Giêng năm Bính Thân (Tức ngày 18 tháng 02 năm 2016) 660 s 1750 w, springville · directions · directions · (801) 489-6293 doxycycline hyclate official prescribing information for as your. doxycycline online today and
        – Từ 07 giờ đến 10 giờ:
               + Rước Nước lên Miếu Hàm Rồng bao sái.
               + Ban chấp sự của làng Hạ Mỗ hộ giá tế trình tại Miếu Hàm Rồng.
        – Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ
               + Tổ chức các trò chơi: Chọi gà, đập niêu, đi cầu thăng bằng.
               + Biểu diễn Trống hội tại sân Đình Vạn Xuân;
       – Từ 14 giờ đến 16 giờ rước kiệu cỗ của các cụm dân cư số 1,2,3,4,5,6,7,8 về tập trung tại sân Đình Vạn Xuân để chuẩn bị tiến hành rước Thành hoàng làng. dec 26, 2014 – buy cheap generic baclofen online without prescription epilepsy. buy baclofen in canada lioresal ( baclofen tablets , usp 10mg & 20mg).
       – Từ 16 giờ đến 21 giờ Tổ chức rước Thành hoàng làng ( Cung Nghinh Thánh Tượng) từ Miếu Hàm Rồng về Đình Vạn Xuân.( Tổ chức Rước tượng lớn) ceftin price generic ceftin
3. Ngày 12 tháng Giêng năm Bính Thân (Tức ngày 19 tháng 02 năm 2016)
        – Từ 07 giờ đến 08 giờ Ban chấp sự của làng Hạ Mỗ Đại tế tại Đình Vạn Xuân.
        – Từ 07 giờ 30 tổ chức giải Cờ tướng, chọi gà.
        – Từ 08 giờ tổ chức lễ dâng hương.
        – Từ 14 giờ đến 16 giờ : Đoàn tế nữ dâng hương.
        – Từ 15h đến 18h: Thổi cơm thi trên thuyền;
        – Từ 19 giờ 30 đến 22 giờ: Chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ.
4. Ngày 13 tháng Giêng năm Bính Thân (Tức ngày 20 tháng 02 năm 2016)
doxycycline monohydrate 100mg caps doxycycline hyclate ivf doxycycline without prescription         – Từ 08 giờ đến 09 giờ: Tế tạ
       Vậy Ban quản lý di tích lịch sử Đình Vạn Xuân trân trọng thông báo và kính mời toàn thể bà con gần xa, quý khách thập phương về dự lễ hội truyền thống làng Hạ Mỗ.

BQL DI TÍCH LỊCH SỬ ĐÌNH VẠN XUÂN
Kính báo