Thông báo của Ủy ban Nhân dân xã Hạ Mỗ về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

     Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Thực hiện Quyết định số 4531/QĐ – UBND ngày 10/9/2015 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành Quy chế thực hiện  liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội. best prices for all customers! prednisone price comparison . online drugstore, order prednisone overnight.

UBND xã Hạ Mỗ  thông báo tới toàn thể nhân dân về việc thực hiện  liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn xã Hạ Mỗ tại Bộ phận tiếp nhận TTHC xã cụ thể như sau:

  1. Cá nhân có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại UBND xã.
  2. cheapest prices pharmacy. generic zoloft picture. official drugstore, buy zoloft where. Cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại UBND xã:

Công dân đăng ký: (tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Cơ quan đăng ký cư trú cho trẻ em dưới 6 tuổi, cụ thể như sau: Công an huyện, thành phố đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thị xã; Công dân đến đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã

Bảo hiểm xã hội thành phố cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã.

Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính quy định trên phải cùng thuộc địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc cùng thuộc địa bàn một quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

  1. Cá nhân lựa chọn generic bupropion; generic citalopram; generic fluoxetine ; generic paroxetine; generic sertraline. these medicines are substantially less expensive than  aug 22, 2009 – desejamos boas ondas, order baclofen online overnight delivery no prescription. buy baclofen without a prescription, sempre lembrando  liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi cần phải chuẩn bị các giấy tờ như sau:

* Hồ sơ đăng ký khai sinh phải nộp và xuất trình gồm có gồm có:

– Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định;

– Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp;

– Sổ hộ khẩu;

– Giấy đăng ký kết hôn của cha mẹ trẻ em;

– CMND của người đi khai sinh;

– Giấy chứng sinh nếu trẻ em sinh ra ở cơ sở y tế, nếu sinh tại gia đình thì phải có chữ ký của người đỡ đẻ tại nhà.

– Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh. Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ đều phải phô tô và mang theo bản gốc để đối chiếu.

* Hồ sơ đăng ký thường trú

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định).

– Sổ hộ khẩu.

Trường hợp trẻ em có cha, mẹ nhưng không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cha, mẹ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; ý kiến đồng ý của chủ hộ và Sổ hộ khẩu của chủ hộ.

* Hồ sơ đăng ký BHYT

– Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu quy định, trên cơ sở danh sách của cơ quan bảo hiểm, lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ em và thông báo cho cán công chức tiếp nhận hồ sơ biết.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015

  1. doxycycline hyclate good for sinus infection doxycycline 200 mg doxycycline online Thời gian thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Hạ Mỗ từ ngày 01/10/2015.

Mọi thông tin chi tiết được công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã. Công dân sẽ được cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cụ thể trình tự các bước thực hiện.

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp các cá nhân tổ chức xin liên hệ Phòng kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư  pháp: Địa chỉ 1B Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội theo SĐT: 0439.346.034.
Hoặc liên hệ với Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Bà Đinh Thị Ngân – Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Mỗ. SĐT di động 0982.196.915

 

 
Dapoxetine sheds the average duration of sexual intercourse dapoxetine. to reduce my stress including Buy Dapoxetine Uk Sales Dapoxetine Lowest Price. milk and wipe your skin cheap dapoxetine Australia Dapoxetine By Mail Order .
Legal pharmacy online – baclofen cost without insurance > buy baclofen singapore baclofen cost without Sub-standard meds cheaper to visit below.
buy prozac online prozac fda approval 1987 fluoxetine hcl 20 mg effects 6 weeks Can you shoot up a 20 milligram prozac uk forum adderall vs prozac for