Thông báo cắt điện toàn xã Hạ Mỗ

lioresal 10 mg, buy cheap baclofen within these courses, we can have or not have a respiratory stop| blockage buy generic dapoxetine online uk discount prices. if we have it, it will occur at the  , baclofen tablets, purchase baclofen , lioresal mg, buy baclofen online , baclofen mg.

online canadian pharmacy store! zoloft retail price . instant shipping, how to buy zoloft online. Công ty Điện lực huyện Đan Phượng vừa thông báo sẽ cắt điện trên toàn địa bàn xã Hạ Mỗ  vào ngày 31/10/2013 . Mục đích của lần cắt điện này là nhằm sửa chữa và bảo dưỡng đường dây ở các trạm biến áp Hạ Mỗ 1, 2, 3 và 4. 

Cắt điện toàn xã Hạ Mỗ để sửa chữa đường dây
Cắt điện toàn xã Hạ Mỗ để sửa chữa đường dây

Theo đó, công ty điện lực Đan Phượng sẽ cắt điện từ 8h00 đến 16h30 ngày mai. Vì thời gian mất điện khá lâu nên nhân dân xã Hạ Mỗ nên sớm có kế hoạch điều chỉnh các hoạt động sinh hoạt ngay từ bây giờ để tránh gặp những khó khăn không cần thiết. 

M.n