Phân luồng giao thông trên địa bàn xã Hạ Mỗ

Ngày 04 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân xã Hạ Mỗ ra Thông báo phân luồng giao thông để tổ chức thi công xây dựng 03 cổng làng trên địa bàn xã Hạ Mỗ.

          Được biết, Dự án xây dựng 3 cổng làng gồm 02 cổng làng Làng Hạ Mỗ và 01 cổng làng Làng Trúng Đích đã được sự bàn bạc thống nhất của nhân dân trong xã về vị trí xây dựng cổng làng cũng như thiết kế xây dựng. Dự án xây dựng 3 cổng làng đã được UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư và giao cho UBND xã làm chủ đầu tư Dự án này.

         Theo Thông báo của UBND xã Hạ Mỗ thì cụ thể phân luồng giao thông tại khu vực thi công cổng làng như sau:

– Tại Làng Hạ Mỗ:

          + Các phương tiện giao thông di chuyển hướng đê Tiên Tân vào Làng Hạ Mỗ và ngược lại trên trục đường Làng (Đường Vạn Xuân) di chuyển chuyển sang hướng đường Kênh tiêu T1,2 ( Đường Nhuệ Giang) vào làng Hạ Mỗ.

          + Các phương tiện giao thông di chuyển hướng đường Kênh Đan Hoài vào làng Hạ Mỗ và ngược lại trên trục đường Làng ( Đường Vạn Xuân), di chuyển sang hướng đường Kênh tiêu T1,2 ( Đường Nhuệ Giang) vào làng Hạ Mỗ.

+ Thời gian phân luồng giao thông: Từ ngày 16 tháng 10 năm 2017 đến khi công trình thi công xong.

– Tại Làng Trúng Đích:

          + Các phương tiện di chuyển hướng Kênh Đan Hoài vào Thôn Trúng Đích và ngược lại, di chuyển theo hướng Ngõ 30 đường làng Trúng Đích và đường Cổng làng vườn xuôi.

          + Thời gian phân luồng giao thông: Từ ngày 16 tháng 10 năm 2017 đến khi công trình thi công xong.

Các đoạn đường thi công cổng làng được đánh dấu mầu đỏ.