Niêm yết danh sách cá nhân, hộ gia đình ủng hộ kinh phí xây dựng miếu Hàm Rồng

Ủy ban nhân dân xã Hạ Mỗ, Ban quản lý di tích lịch sử Đình Vạn Xuân trân trọng cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng vàng của nhân dân và những người con quê hương làng Hạ Mỗ đang sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền Tổ quốc và đang ở nước ngoài. Các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong, ngoài làng và quý khách thập phương hưởng ứng thư kêu gọi “ Ủng hộ kinh phí xây dựng miếu Hàm Rồng”  của Chủ tịch UBND xã Hạ Mỗ. Quý vị đã và đang tiết kiệm một phần chi tiêu, đóng góp một phần kinh phí xây dựng lại ngôi miếu Hàm Rồng. Ủy ban nhân dân xã Hạ Mỗ, Ban quản lý di tích lịch sử Đình Vạn Xuân mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nhân dân và những người con quê hương làng Hạ Mỗ, các Doanh nghiệp, quý khách thập phương.

Sự gia tâm công đức, đóng góp kinh phí của quý vị chúng tôi xin ghi nhận trong sổ vàng truyền thống của làng Hạ Mỗ và sau đây là danh sách niêm yết công khai cho mọi người đều biết.

Danh sách cá nhân, hộ gia đình ủng hộ kinh phí xây dựng miếu Hàm Rồng
         
Stt Hộ gia đình Địa chỉ Số tiền ủng hộ
1 Nguyễn Thị Bảy Cụm dân cư số 6 100.000
2 Ông Bùi Quang Viên Cụm dân cư số 6 600.000
3 Nguyễn Thị Chắt Cụm dân cư số 6 600.000
4 Nguyễn Thị Sâm Cụm dân cư số 6 100.000
5 Ông Bùi Quang Dũng Cụm dân cư số 6 400.000
6 Ông Bùi Quang Tiêu Cụm dân cư số 6 300.000
7 Ông Bùi Quang Quân Cụm dân cư số 6 400.000
8 Ông Bùi Quang Toan Cụm dân cư số 6 200.000
9 Bùi Thị Lịch Cụm dân cư số 6 100.000
10 Ông Nguyễn Thế Hương Cụm dân cư số 6 400.000
11 Ông Bùi Quang Dự Cụm dân cư số 6 200.000
12 Ông Bùi Quang Thọ Cụm dân cư số 6 400.000
13 Ông Nguyễn Văn Cung Cụm dân cư số 6 200.000
14 Ông Nguyễn Văn Chính Cụm dân cư số 6 500.000
15 Ông Bùi Quang Chấn Cụm dân cư số 6 200.000
16 Ông Bùi Quang Tâm Cụm dân cư số 6 400.000
17 Ông Bùi Quang Lực Cụm dân cư số 6 300.000
18 Nguyễn Thị Nghệ Cụm dân cư số 6 100.000
19 Ông Nguyễn Huy Hòa Cụm dân cư số 6 300.000
20 Ông Bùi Quang Vẽn Cụm dân cư số 6 700.000
21 Nguyễn Thị Biên Cụm dân cư số 6 200.000
22 Nguyễn Thị Cung Cụm dân cư số 6 100.000
23 Ông Nguyễn Thế Lân Cụm dân cư số 6 300.000
24 Ông Nguyễn Thế Phong Cụm dân cư số 6 600.000
25 Ông Lê Hữu Thảo Cụm dân cư số 6 300.000
26 Nguyễn Thị Mai Cụm dân cư số 6 200.000
27 Nguyễn Thị Chuật Cụm dân cư số 6 600.000
28 Nguyễn Thị Khanh Cụm dân cư số 6 400.000
29 Ông Nguyễn Trọng Tạ Cụm dân cư số 6 500.000
30 Ông Bùi Quang Sơn Cụm dân cư số 6 400.000
31 Ông Bùi Quang Đức Cụm dân cư số 6 400.000
32 Ông Bùi Quang Thịnh Cụm dân cư số 6 300.000
33 Nguyễn Thị Mão Cụm dân cư số 6 100.000
34 Ông Bùi Quang Khánh Cụm dân cư số 6 100.000
35 Nguyễn Thị Nhẫm Cụm dân cư số 6 500.000
36 Ông Nguyễn Trung Đào Cụm dân cư số 6 400.000
37 Nguyễn Thị Thuấn Cụm dân cư số 6 100.000
38 Nguyễn Thị Sử Cụm dân cư số 6 200.000
39 Bùi Thị Huyên Cụm dân cư số 6 500.000
40 Đinh Thị Tính Cụm dân cư số 6 500.000
41 Ông Nguyễn Thế Thủy Cụm dân cư số 6 400.000
42 Bùi Thị Hải Cụm dân cư số 6 100.000
43 Ông Bùi Quang Phong Cụm dân cư số 6 400.000
44 Ông Bùi Quang Lưu Cụm dân cư số 6 400.000
45 Ông Nguyễn Thế Vũ Cụm dân cư số 6 300.000
46 Ông Nguyễn Khắc Trường Cụm dân cư số 6 400.000
47 Ông Nguyễn Khắc Sơn Cụm dân cư số 6 200.000
48 Lê Thị Thụ Cụm dân cư số 6 600.000
49 Ông Nguyễn Khắc Dinh Cụm dân cư số 6 400.000
50 Ông Nguyễn Khắc Chiến Cụm dân cư số 6 600.000
51 Ông Nguyễn Khắc Công Cụm dân cư số 6 400.000
52 Ông Nguyễn Thế Phong Cụm dân cư số 6 400.000
53 Ông Bùi Tín Thọ Cụm dân cư số 6 300.000
54 Nguyễn Thị Hường Cụm dân cư số 6 300.000
55 Lê Thị Liên Cụm dân cư số 6 300.000
56 Nguyễn Thị Sử Cụm dân cư số 6 200.000
57 Ông Vũ Ngọc Thất Cụm dân cư số 6 500.000
58 Vũ Thị Tuyết Nga Cụm dân cư số 6 100.000
59 Nguyễn Thị Mý Cụm dân cư số 6 100.000
60 Ông Bùi Quang Nguyên Cụm dân cư số 6 500.000
61 Đinh Thị Uân Cụm dân cư số 6 100.000
62 Nguyễn Thị Duyên Cụm dân cư số 6 800.000
63 Ông Nguyễn Đình Quang Cụm dân cư số 6 300.000
64 Ông Nguyễn Đình Hương Cụm dân cư số 6 400.000
65 Ông Nguyễn Trọng Hiệp Cụm dân cư số 6 300.000
66 Ông Nguyễn Quý Tuân Cụm dân cư số 6 400.000
67 Ông Nguyễn Văn Sử Cụm dân cư số 6 200.000
68 Hoàng Thị Phượng Cụm dân cư số 6 500.000
69 Bùi Thị Hợi Cụm dân cư số 6 200.000
70 Ông Nguyễn Thế Tuấn Cụm dân cư số 6 300.000
71 Ông Nguyễn Thế An Cụm dân cư số 6 400.000
72 Ông Nguyễn Thế Sơn Cụm dân cư số 6 500.000
73 Ông Nguyễn Thế Thắng Cụm dân cư số 6 300.000
74 Ông Lê Hữu Chuật Cụm dân cư số 6 200.000
75 Nguyễn Thị Hồng Cụm dân cư số 6 300.000
76 Ông Nguyễn Đình Thụ Cụm dân cư số 6 5.400.000
77 Ông Nguyễn Đình Bình Cụm dân cư số 6 300.000
78 Ông Nguyễn Trọng Lãng Cụm dân cư số 6 200.000
79 Ông Nguyễn Trọng Hưng Cụm dân cư số 6 300.000
80 Nguyễn Thị Túy Cụm dân cư số 6 100.000
81 Nguyễn Thị Thuận Cụm dân cư số 6 300.000
82 Ông Nguyễn Xuyên Xệ Cụm dân cư số 6 300.000
83 Nguyễn Thị Sỉnh Cụm dân cư số 6 500.000
84 Ông Nguyễn Thế Thẩm Cụm dân cư số 6 400.000
85 Ông Nguyễn Thế Chuật Cụm dân cư số 6 500.000
86 Nguyễn Thị Liễu Cụm dân cư số 6 100.000
87 Bùi Thị Thảo Cụm dân cư số 6 200.000
88 Ông Nguyễn Xuân Lưu Cụm dân cư số 6 200.000
89 Ông Nguyễn Xuân Dũng Cụm dân cư số 6 400.000
90 Ông Nguyễn Xuân Phụng Cụm dân cư số 6 100.000
91 Ông Nguyễn Xuân Sáu Cụm dân cư số 6 500.000
92 Ông Nguyễn Bá Hoàn Cụm dân cư số 6 200.000
93 Nguyễn Thị Mão Cụm dân cư số 6 300.000
94 Ông Nguyễn Văn Hương Cụm dân cư số 6 400.000
95 Nguyễn Thị Hợi Cụm dân cư số 6 100.000
96 Bùi Thị Hân Cụm dân cư số 6 100.000
97 Ông Nguyễn Thế Trung Cụm dân cư số 6 400.000
98 Ông Nguyễn Xuân Chiên Cụm dân cư số 6 100.000
99 Nguyễn Thị Lìu Cụm dân cư số 6 100.000
100 Ông Bùi Quang Vũ Cụm dân cư số 6 500.000
101 Nguyễn Thị Oanh Cụm dân cư số 6 100.000
102 Ông Nguyễn Đình Bảo Cụm dân cư số 6 300.000
103 Ông Nguyễn Đình Tùng Cụm dân cư số 6 400.000
104 Ông Nguyễn Đình Ngọc Cụm dân cư số 6 400.000
105 Ông Đinh Hữu Trung Cụm dân cư số 6 400.000
106 Ông Đinh Hữu Thủy Cụm dân cư số 6 500.000
107 Ông Nguyễn Thế Long Cụm dân cư số 6 300.000
108 Nguyễn Thị Hòa Cụm dân cư số 6 100.000
109 Nguyễn Thị Thoa Cụm dân cư số 6 100.000
110 Ông Nguyễn Thế Hải Cụm dân cư số 6 400.000
111 Nguyễn Thị Ký Cụm dân cư số 6 100.000
112 Ông Nguyễn Thế Thủy Cụm dân cư số 6 400.000
113 Nguyễn Thị Miên Cụm dân cư số 6 200.000
114 Ông Nguyễn Đình Hùng Cụm dân cư số 6 400.000
115 Nguyễn Thị Luân Cụm dân cư số 6 300.000
116 Tạ Thị Huyền Cụm dân cư số 6 500.000
117 Ông Vũ Minh Kiên Cụm dân cư số 6 400.000
118 Ông Nguyễn Trọng Kính Cụm dân cư số 6 500.000
119 Ông Đinh Hữu Nam Cụm dân cư số 6 300.000
120 Ông Bùi Tất Thêm Cụm dân cư số 6 500.000
121 Ông Bùi Tất Xuất Cụm dân cư số 6 400.000
122 Ông Lê Hữu Vinh Cụm dân cư số 6 200.000
123 Nguyễn Thị Tước Cụm dân cư số 6 100.000
124 Ông Đinh Hữu Phương Cụm dân cư số 6 400.000
125 Nguyễn Thị Nhận Cụm dân cư số 6 100.000
126 Ông Nguyễn Khắc Quang Cụm dân cư số 6 400.000
127 Ông Nguyễn Khắc Vĩnh Cụm dân cư số 6 500.000
128 Nguyễn Thị Đàn Cụm dân cư số 6 100.000
129 Ông Nguyễn Thế Nhiên Cụm dân cư số 6 300.000
130 Nguyễn Thị Ky Cụm dân cư số 6 200.000
131 Nguyễn Thị Nhậm Cụm dân cư số 6 300.000
132 Ông Lê Hữu Túc Cụm dân cư số 6 800.000
133 Ông Nguyễn Thế Sương Cụm dân cư số 6 100.000
134 Nguyễn Thị My Cụm dân cư số 6 500.000
135 Ông Nguyễn Văn Nhuệ Cụm dân cư số 6 200.000
136 Ông Nguyễn Văn Giang Cụm dân cư số 6 500.000
137 Ông Nguyễn Huy Vượng Cụm dân cư số 6 300.000
138 Ông Nguyễn Thế Nhi  Cụm dân cư số 6 500.000
139 Ông Nguyễn Thế Ninh Cụm dân cư số 6 400.000
140 Ông Nguyễn Khắc Xuất Cụm dân cư số 6 200.000
141 Ông Nguyễn Huy Dũng Cụm dân cư số 6 200.000
142 Ông Nguyễn Thế Mậu Cụm dân cư số 6 700.000
143 Nguyễn Thị Tuyển Cụm dân cư số 6 300.000
144 Nguyễn Thị Lịch Cụm dân cư số 6 400.000
145 Nguyễn Thị Tâm Cụm dân cư số 6 600.000
146 Nguyễn Thị Thắm Cụm dân cư số 6 100.000
147 Nguyễn Thị Ngoãn Cụm dân cư số 6 100.000
148 Ông Lê Hữu Chuyền Cụm dân cư số 6 200.000
149 Ông Lê Hữu Mạnh Cụm dân cư số 6 500.000
150 Ông Nguyễn Đình Hiệp Cụm dân cư số 6 400.000
151 Ông Đinh Hữu Sơn Cụm dân cư số 6 500.000
152 Bùi Thị Luyến Cụm dân cư số 6 500.000
153 Bùi Thị Nhung Cụm dân cư số 6 200.000
154 Lê Thị Dỵ Cụm dân cư số 6 300.000
155 Ông Nguyễn Khắc Dĩnh Cụm dân cư số 6 200.000
156 Ông Nguyễn Thế Tuấn Cụm dân cư số 6 200.000
157 Ông Nguyễn Thế Tâm Cụm dân cư số 6 400.000
158 Ông Nguyễn Xuân Phong Cụm dân cư số 6 400.000
159 Ông Nguyễn Xuân Chử Cụm dân cư số 6 600.000
160 Đinh Thị Ụt Cụm dân cư số 6 100.000
161 Ông Nguyễn Thế Tuyến Cụm dân cư số 6 400.000
162 Ông Bùi Tín Sinh Cụm dân cư số 6 200.000
163 Nguyễn Thị Dậu  Cụm dân cư số 6 500.000
164 Ông Nguyễn Xuyên Khả Cụm dân cư số 6 200.000
165 Ông Nguyễn Xuyên Năng Cụm dân cư số 6 400.000
166 Ông Nguyễn Khắc Viễn Cụm dân cư số 6 500.000
167 Ông Đinh Hữu Tâm Cụm dân cư số 6 600.000
168 Ông Nguyễn Đình Thắng Cụm dân cư số 6 300.000
169 Bùi Thị Man Cụm dân cư số 6 500.000
170 Nguyễn Thị Dự Cụm dân cư số 6 500.000
171 Ông Phan Việt Hùng Cụm dân cư số 6 1.400.000
172 Bùi Thị Thảo Cụm dân cư số 6 100.000
173 Nguyễn Thị Sâm Cụm dân cư số 6 100.000
174 Ông Nguyễn Xuân Sáng Cụm dân cư số 6 500.000
175 Ông Nguyễn Thế Thanh Cụm dân cư số 6 500.000
176 Ông Nguyễn Khắc Mai Cụm dân cư số 6 500.000
177 Ông Bùi Tất Chiến Cụm dân cư số 6 200.000
178 Ông Bùi Tất Trường Cụm dân cư số 6 400.000
179 Ông Nguyễn Văn Sính Cụm dân cư số 6 400.000
180 Ông Lê Hữu Thảo Cụm dân cư số 6 400.000
181 Ông Bùi Tất Nam Cụm dân cư số 6 500.000
182 Ông Bùi Văn Kính Cụm dân cư số 2 5.000.000
183 Ông Nguyễn Thế Túy Cụm dân cư số 2 200.000
184 Ông Nguyễn Thế Đức Cụm dân cư số 2 500.000
185 Nguyễn Thị Thanh Cụm dân cư số 2 300.000
186 Ông Nguyễn Thế Chiến Cụm dân cư số 2 500.000
187 Ông Nguyễn Thế Quân Cụm dân cư số 2 400.000
188 Ông Nguyễn Thế Biên Cụm dân cư số 2 300.000
189 Nguyễn Thanh Phúc Cụm dân cư số 2 400.000
190 Ông Nguyễn Trí Thân Cụm dân cư số 2 400.000
191 Đinh Thị Hoa Cụm dân cư số 2 600.000
192 Nguyễn Thị Nhự Cụm dân cư số 2 100.000
193 Ông Nguyễn Khắc Thành Cụm dân cư số 2 400.000
194 Ông Nguyễn Khắc Cường Cụm dân cư số 2 300.000
195 Ông Nguyễn Khắc Kề Cụm dân cư số 2 200.000
196 Ông Nguyễn Bá Hán Cụm dân cư số 2 200.000
197 Ông Nguyễn Khắc Dũng Cụm dân cư số 2 400.000
198 Ông Lê Hữu Trung Cụm dân cư số 2 300.000
199 Ông Nguyễn Khắc Cách Cụm dân cư số 2 200.000
200 Ông Nguyễn Thế Luân Cụm dân cư số 2 600.000
201 Ông Nguyễn Thế Kỳ Cụm dân cư số 2 300.000
202 Ông Nguyễn Thế Hiệp Cụm dân cư số 2 100.000
203 Ông Nguyễn Khắc Đỉnh Cụm dân cư số 2 600.000
204 Ông Nguyễn Khắc Chung Cụm dân cư số 2 500.000
205 Ông Nguyễn Thế Tuy Cụm dân cư số 2 400.000
206 Ông Nguyễn Thế Luận Cụm dân cư số 2 700.000
207 Ông Nguyễn Khắc Dáu Cụm dân cư số 2 400.000
208 Ông Nguyễn Khăc Phượng Cụm dân cư số 2 500.000
209 Ông Nguyễn Trọng Dậu Cụm dân cư số 2 500.000
210 Ông Nguyễn Khắc Báu Cụm dân cư số 2 600.000
211 Ông Nguyễn Khắc Mậu Cụm dân cư số 2 600.000
212 Nguyễn Thị Vịnh Cụm dân cư số 2 400.000
213 Ông Đinh Hữu Trung Cụm dân cư số 2 700.000
214 Ông Đinh Hữu Hảo Cụm dân cư số 2 600.000
215 Ông Đinh Hữu Dũng Cụm dân cư số 2 600.000
216 Nguyễn Thị Loan Cụm dân cư số 2 600.000
217 Ông Nguyễn Văn Chẩn Cụm dân cư số 2 400.000
218 Ông Đinh Hữu Thành Cụm dân cư số 2 400.000
219 Ông Bùi Tín Đặng Cụm dân cư số 2 500.000
220 Ông Nguyễn Khắc Đoàn Cụm dân cư số 2 400.000
221 Ông Nguyễn Đình Vũ Cụm dân cư số 2 400.000
222 Ông Nguyễn Đình Hà Cụm dân cư số 2 600.000
223 Ông Nguyễn Khắc Lương Cụm dân cư số 2 200.000
224 Ông Nguyễn Khắc Thiệu Cụm dân cư số 2 200.000
225 Ông Nguyễn Văn Dị Cụm dân cư số 2 600.000
226 Ông Nguyễn Văn Tâm Cụm dân cư số 2 400.000
227 Ông Nguyễn Văn Sơn Cụm dân cư số 2 400.000
228 Nguyễn Thị Ca Cụm dân cư số 2 200.000
229 Ông Nguyễn Đình Sảo Cụm dân cư số 2 200.000
230 Ông Nguyễn Đức Vinh Cụm dân cư số 2 500.000
231 Bùi Thị Yến Cụm dân cư số 2 500.000
232 Ông Bùi Tất Sâm Cụm dân cư số 2 700.000
233 Nguyễn Thị Ký Cụm dân cư số 2 100.000
234 Ông Bùi Tất Kửu Cụm dân cư số 2 700.000
235 Ông Đinh Hữu Đức Cụm dân cư số 2 400.000
236 Ông Đinh Hữu Thanh Cụm dân cư số 2 400.000
237 Nguyễn Thị Chi Cụm dân cư số 2 100.000
238 Ông Nguyễn Bá Thuyết Cụm dân cư số 2 300.000
239 Ông Nguyễn Bá Thắng Cụm dân cư số 2 300.000
240 Ông Nguyễn Bá Hà Cụm dân cư số 2 500.000
241 Ông Nguyễn Huy Định Cụm dân cư số 2 600.000
242 Nguyễn Thị Ngoãn Cụm dân cư số 2 100.000
243 Ông Nguyễn Đức Dự Cụm dân cư số 2 500.000
244 Nguyễn Thị Vịnh Cụm dân cư số 2 300.000
245 Ông Nguyễn Trọng Hợp Cụm dân cư số 2 600.000
246 Ông Nguyễn Trọng Phú Cụm dân cư số 2 400.000
247 Ông Nguyễn Trọng Sang Cụm dân cư số 2 500.000
248 Ông Nguyễn Văn Thưởng Cụm dân cư số 2 500.000
249 Ông Lê Hữu Bình Cụm dân cư số 2 400.000
250 Ông Bùi Quang Tý Cụm dân cư số 2 400.000
251 Ông Nguyễn Xuân Bình Cụm dân cư số 2 500.000
252 Ông Nguyễn Xuân Mạnh Cụm dân cư số 2 400.000
253 Ông Nguyễn Xuân Sấn Cụm dân cư số 2 400.000
254 Ông Nguyễn Văn Thuận Cụm dân cư số 2 100.000
255 Ông Nguyễn Huy Tâm Cụm dân cư số 2 700.000
256 Ông Nguyễn Đình Dự Cụm dân cư số 2 400.000
257 Bùi Thị Nụ Cụm dân cư số 2 5.100.000
258 Ông Nguyễn Văn An Cụm dân cư số 2 400.000
259 Ông Nguyễn Khắc Văn Cụm dân cư số 2 700.000
260 Nguyễn Thị Thịnh Cụm dân cư số 2 100.000
261 Nguyễn Thị Thì Cụm dân cư số 2 100.000
262 Ông Nguyễn Đức Tuyền Cụm dân cư số 2 200.000
263 Nguyễn Thị Ngọ Cụm dân cư số 2 200.000
264 Bùi Thị Lục Cụm dân cư số 2 200.000
265 Ông Nguyễn Trí Năng Cụm dân cư số 2 800.000
266 Ông Nguyễn Trí Trường Cụm dân cư số 2 400.000
267 Ông Đinh Văn Quang Cụm dân cư số 2 400.000
268 Ông Đinh Văn Vinh Cụm dân cư số 2 500.000
269 Nguyễn Thị Son Cụm dân cư số 2 300.000
270 Ông Nguyễn Huy Thao Cụm dân cư số 2 500.000
271 Bùi Thị Tý Cụm dân cư số 2 100.000
272 Nguyễn Thị Lậm Cụm dân cư số 2 400.000
273 Nguyễn Thị Khanh Cụm dân cư số 2 200.000
274 Nguyễn Thị Hành Cụm dân cư số 2 100.000
275 Ông Nguyễn Trọng Trường Cụm dân cư số 2 500.000
276 Ông Nguyễn Khắc Tùng Cụm dân cư số 2 300.000
277 Ông Bùi Quang Dung Cụm dân cư số 2 400.000
278 Ông Bùi Tiến Thu Cụm dân cư số 2 500.000
279 Ông Bùi Quang Dũng Cụm dân cư số 2 500.000
280 Ông Đinh Hữu Thủ Cụm dân cư số 2 600.000
281 Ông Bùi Tất Chiến Cụm dân cư số 2 400.000
282 Ông Nguyễn Khắc Huân Cụm dân cư số 2 500.000
283 Ông Nguyễn Trọng Sửu Cụm dân cư số 2 300.000
284 Ông Đinh Hữu Ấu Cụm dân cư số 2 500.000
285 Ông Nguyễn Bá Cam Cụm dân cư số 2 200.000
286 Ông Nguyễn Bá Quýt Cụm dân cư số 2 300.000
287 Ông Nguyễn Trí Hà Cụm dân cư số 2 600.000
288 Nguyễn Thị Trang Cụm dân cư số 2 300.000
289 Ông Nguyễn Đình Thường Cụm dân cư số 2 500.000
290 Ông Nguyễn Khắc San Cụm dân cư số 2 100.000
291 Nguyễn Thị Lẫm Cụm dân cư số 2 500.000
292 Ông Nguyễn Khắc Dương Cụm dân cư số 2 300.000
293 Ông Nguyễn Thế Nghị Cụm dân cư số 2 300.000
294 Ông Nguyễn Thế Quân Cụm dân cư số 2 500.000
295 Ông Nguyễn Khắc Tiến Cụm dân cư số 2 400.000
296 Ông Nguyễn Thế Việt Cụm dân cư số 2 500.000
297 Ông Nguyễn Thế Toàn Cụm dân cư số 2 600.000
298 Ông Bùi Quang Hiện Cụm dân cư số 2 200.000
299 Ông Nguyễn Kim Hòa Cụm dân cư số 2 300.000
300 Nguyễn Thị Thịnh Cụm dân cư số 2 500.000
301 Ông Bùi Quang Mạnh Cụm dân cư số 2 500.000
302 Ông Nguyễn Bá Lơ Cụm dân cư số 2 200.000
303 Ông Nguyễn Bá Quang Cụm dân cư số 2 400.000
304 Ông Nguyễn Thế Thân Cụm dân cư số 2 300.000
305 Bùi Thị Nhiêu Cụm dân cư số 2 200.000
306 Ông Bùi Tín Thiệu Cụm dân cư số 2 300.000
307 Ông Nguyễn Duy Kể Cụm dân cư số 2 300.000
308 Nguyễn Thị Hành Cụm dân cư số 2 400.000
309 Ông Nguyễn Trọng Sinh Cụm dân cư số 2 300.000
310 Bùi Thị Loan Cụm dân cư số 2 400.000
311 Anh  Dư Nhung Cụm dân cư số 2 400.000
312 Ông Nguyễn Xuân Viễn Người con xa quê 1.000.000
313 Nguyễn Thị Hương Người con xa quê 500.000
314 Ông Bùi Tất Tuấn Người con xa quê 500.000
315 Ông Nguyễn Văn Khánh Người con xa quê 200.000
316 Ông Nguyễn Khắc Hưng Người con xa quê 300.000
317 Ông Nguyễn Trí Trung Cụm dân cư số 2 400.000
318 Nguyễn Thị Mịt Cụm dân cư số 2 100.000
319 Ông Bùi Quang Đáng Cụm dân cư số 2 300.000
320 Ông Bùi Quang Kiên Cụm dân cư số 2 400.000
321 Ông Nguyễn Đức Thi Cụm dân cư số 2 500.000
322 Ông Nguyễn Trí Tập Cụm dân cư số 2 300.000
323 Ông Nguyễn Thế Thụy Cụm dân cư số 2 300.000
324 Ông Nguyễn Thế Dũng Cụm dân cư số 2 500.000
325 Ông Nguyễn Ngọc Minh Cụm dân cư số 2 300.000
326 Ông Bùi Quang Hợp Cụm dân cư số 2 300.000
327 Ông Bùi Quang Dĩnh Cụm dân cư số 2 400.000
328 Ông Nguyễn Huy Tâm Cụm dân cư số 2 400.000
329 Ông Nguyễn Trí Đĩnh Cụm dân cư số 2 600.000
330 Ông Nguyễn Trí Mạnh Cụm dân cư số 2 400.000
331 Ông Nguyễn Trí Tụy Cụm dân cư số 2 700.000
332 Ông Nguyễn Khắc Hiền Cụm dân cư số 2 400.000
333 Nguyễn Thị Đải Cụm dân cư số 2 600.000
334 Ông Bùi Tín Sính Cụm dân cư số 2 500.000
335 Bùi Thị Đức Cụm dân cư số 2 500.000
336 Nguyễn Thị Hợp Cụm dân cư số 2 500.000
337 Ông Đinh Hữu Thà Cụm dân cư số 2 200.000
338 Ông Lê Hữu Tửu Cụm dân cư số 2 300.000
339 Ông Nguyễn Văn Viết Cụm dân cư số 2 500.000
340 Ông Lê Hữu Thông Cụm dân cư số 2 100.000
341 Ông Lê Hữu Thành Cụm dân cư số 2 500.000
342 Lê Thị Bủng Cụm dân cư số 2 200.000
343 Bùi Thị Chuyển Cụm dân cư số 2 500.000
344 Nguyễn Thị Tuyết Cụm dân cư số 2 100.000
345 Ông Vũ Văn Lập Cụm dân cư số 2 200.000
346 Ông Đặng Văn Hợi Cụm dân cư số 2 200.000
347 Ông Đặng Văn Quang Cụm dân cư số 2 400.000
348 Ông Vũ Văn Khoan Cụm dân cư số 2 300.000
349 Phạm Thị Đào Cụm dân cư số 2 200.000
350 Trần Thị Hàn Cụm dân cư số 2 200.000
351 Ông Đặng Văn Tuấn Cụm dân cư số 2 300.000
352 Trương Thị Tuất Cụm dân cư số 2 600.000
353 Ông Đặng Văn Chúc Cụm dân cư số 2 200.000
354 Ông Đặng Văn Toàn Cụm dân cư số 2 300.000
355 Ông Vũ Văn Liệt Cụm dân cư số 2 200.000
356 Ông Đặng Văn Vũ Cụm dân cư số 2 300.000
357 Ông Vũ Văn Quyết Cụm dân cư số 2 400.000
358 Ông Đặng Văn Hoàn Cụm dân cư số 2 200.000
359 Ông Nguyễn Kim Dĩnh Cụm dân cư số 2 300.000
360 Đặng Thị Chính Cụm dân cư số 2 200.000
361 Ông Hà Văn sơn Cụm dân cư số 2 200.000
362 Ông Hà Văn Dương Cụm dân cư số 2 300.000
363 Ông Nguyễn Đình Thành Cụm dân cư số 2 400.000
364 Nguyễn Thị Chinh Cụm dân cư số 2 400.000
365 Ông Đặng Văn Tuấn Cụm dân cư số 2 400.000
366 Ông Vũ Văn Tiến Cụm dân cư số 2 200.000
367 Ông Nguyễn  Khắc Hưng Cụm dân cư số 2 600.000
368 Ông Nguyễn Khắc Vi Cụm dân cư số 2 300.000
369 Ông Đặng Đức Phú Cụm dân cư số 2 200.000
370 Ông Nguyễn Khắc Huy Cụm dân cư số 2 300.000
371 Nguyễn Thị Gái Cụm dân cư số 2 200.000
372 Ông Nguyễn Bá Tự Cụm dân cư số 2 600.000
373 Ông Đặng Văn Miên Cụm dân cư số 2 200.000
374 Ông Bùi Quang Thắng Cụm dân cư số 2 300.000
375 Bùi Thị Loan Cụm dân cư số 2 300.000
376 Ông Vũ Văn Quân Cụm dân cư số 2 300.000
377 Lê Thị Ngoằng Cụm dân cư số 2 600.000
378 Ông Nguyễn Khắc Chủy Cụm dân cư số 2 600.000
379 Phạm Thị Hà Cụm dân cư số 2 200.000
380 Nguyễn Thị Tình Cụm dân cư số 2 200.000
381 Nguyễn Thị Vân Cụm dân cư số 2 300.000
382 Ông Đinh Hữu Ngọc Cụm dân cư số 2 400.000
383 Anh Thắng Chung  Người con xa quê 100.000
384 Ông Nguyễn Khắc Học Cụm dân cư số 2 400.000
385 Ông Nguyễn Văn Khánh Cụm dân cư số 2 300.000
386 Nguyễn Thị Toan Cụm dân cư số 2 200.000
387 Ông Bùi Quang Nam Cụm dân cư số 2 400.000
388 Nguyễn Thị Hoạt Cụm dân cư số 2 100.000
389 Ông Nguyễn Khắc Tuy Cụm dân cư số 2 400.000
390 Ông Nguyễn Khắc Quang Cụm dân cư số 2 600.000
391 Ông Nguyễn Thế Mạnh Cụm dân cư số 2 400.000
392 Ông Bùi Tất Dư Cụm dân cư số 2 200.000
393 Ông Đinh Hữu Giang Cụm dân cư số 2 500.000
394 Ông Nguyễn Khắc Huân Cụm dân cư số 2 500.000
395 Bùi Thị Thủy Cụm dân cư số 2 400.000
( Còn nữa, Trang thông tin điện tử xã sẽ cập nhật danh sách tiếp theo)