Những con người thầm lặng

Tổng cục Tình báo hay Tổng cục 2 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam được nâng cấp từ Cục Tình/Quân báo (Cục 2), thuộc bộ tổng tham mưu Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh ký ngày 14 tháng 12 năm 1996, mà xác định quyền lãnh đạo: “Lực lượng tình báo Việt Nam là một trong những lực lượng trọng yếu, tin cậy của Đảng và nhà nước, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ.” Nó hoạt động theo nghị định 96/CP do Thủ tướng Võ Văn Kiệt kí ngày 11 tháng 9 năm 1997.

40d72ba9-a81a-4336-a9ab-c3c4cf373b3f

Ngày nay, Tổng cục 2 vẫn đang âm thầm thu thập thông tin, bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Đã có biết bao chiến sỹ phải ngã xuống, hi sinh ngay trong thời bình để bảo vệ cuộc sống bình yên cho chúng ta. Cũng có biết bao người phụ nữ dám đứng dậy cầm súng chiến đấu, khi nghe tin đồng đội của mình hi sinh, những người phụ nữ ấy đã không đeo khăn tang mà trực tiếp đứng dậy chỉ huy chiến đâu. Có những đồng chí mặc sự hiểu nhầm của gia đình, của dư luận xã hội mà bỏ qua để cố gắng làm tròn nhiệm vụ của đơn vị.Vinh dự cho huyện Đan Phượng chúng ta có những đồng chí cũng đang đứng trong hàng ngũ đó, ngày đêm bảo vệ bình yên cho tổ quốc. Thầm cảm ơn tất cả các đồng chí trong lực lượng vũ trang nhân dân.