Dưới mái đình nghìn năm

buy cheap generic prednisolone online without prescription prednisone no prescription , prednisone estrogen, prednisone 5mg for dogs , buy prednisolone in  prednisone overnight delivery prednisone overnight delivery cheap prednisone 09223dded93b970f9da387042ee3c0ae

“Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng đặc trưng nhất của làng quê Việt Nam. Mỗi làng quê Việt Nam đều có một mái đình, đó có thể là nơi thờ thành hoàng làng, là nơi tụ họp văn hóa, nơi diễn ra những việc quan trọng nhất của làng. Mái đình là nét đặc trưng thể hiện nét truyền thống văn hóa của làng quê Việt cổ.

Đình thường nằm ở trung tâm của làng. Trong Từ điển tiếng Việt xuất bản năm 2000. đình được định nghĩa là “Nhà công cộng của làng thời trước, dùng làm nơi thờ thành hoàng làng và họp việc làng”. Như vậy, trước hết đình là một địa điểm mang nghi thức tôn giáo, sao đó mới là nơi hội họp hoặc sinh hoạt mang tính công đồng. Đây là một công trình kiến trúc tiểu biểu, to lớn, đẹp và trang nghiêm.

purchase order baclofen online. baclofen buy easily online. online buy baclofen by paypal. buy baclofen without a rx buy cheap baclofen in usa – uk

dec 6, 2014 – i want estrace in internet jcb fast delivery non usa how to get estrace can i purchase estrace -cream saturday delivery ohio pharmacy estrace Tại Hạ Mỗ cũng có một ngôi đình có giá trị lịch sử rất lớn đó là đình Vạn Xuân.  Đình Vạn Xuân nằm ở trung tâm làng. Và đó cũng là nơi tưởng vọng về mảnh đất Ô Diên xưa, kinh đô một thủa của nhà nước Vạn Xuân thời Triệu Việt Vương và Hậu Lý Nam Đế ở thế kỷ thứ 6.  Đình được xây dựng trên khu đất rộng, thế quy vờn ngọc. Đình Vạn Xuân là một trung tâm văn hóa của người dân Hạ Mỗ. Tại nơi đây diễn ra tất cả các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng quan trọng của làng. Chính vì vậy, nhân dân trong vùng luôn cố gắng, ra sức tôn tạo và bảo vệ ngôi đình, các kiến trúc trong đình vẫn được giữ nguyên nét cổ kính. Qua đó, giáo dục cho con cháu đời sau về lịch sử hàng ngàn năm văn hiến của quê hương Hạ Mỗ và những nét văn hóa tuy mang đậm đà bản sắc dân tộc nhưng vẫn có nét riêng, độc đáo của quê hương Ô Diên – mảnh đất kinh kỳ.

order online at usa pharmacy! buy dapoxetine online. top offering, buy dapoxetine online. Đình làng mang một ý nghĩa lịch sử rất lớn trong tâm thức của mỗi người dân sống ở làng quê Việt Nam. Nó là một hình ảnh khắc ghi trong lòng mỗi con người Việt dù có đi bất cứ nơi đâu vẫn nhớ về quê hương, nơi gắn bó một thời của tuổi thơ. Hình ảnh mái đình vút cong, những kiến trúc điêu khắc, sân đình đã đi sâu vào tâm thức biết bao thế hệ. Đình làng là ngôi nhà chung của người dân làng quê Việt là nơi thể hiện khát khao của cha ông ta và dạy con cháu thế hệ sau này phải bảo tồn và phát huy truyền thống của cha ông.

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của mái đình làng quê Việt mời quý vị và các bạn theo dõi video dưới đây.