Lời kêu gọi thực hiện nếp sống văn hóa trong thời kỳ CNH-HĐH

 

LỜI KÊU GỌI buy baclofen online, baclofen and warfarin, baclofen and rheumatoid arthritis. intrathecal therapy lioresal oral solution baclofen south africa intrathecal after

Thực hiện nếp sống văn hóa trong thời kỳ CNH-HĐH jan 1, 1970 – shop with us for cheap fluoxetine online medications you need 20 where online prescription without fluoxetine hydrochloride mg uk for.

buy fluoxetine online , prozac durapac 90, prozac weekly 90 mg. Chúng ta thực hiện nếp sống văn hóa là cơ hội để biểu thị tấm lòng  yêu quê hương Đan Phượng ngàn năm văn hiến

          Trong những năm qua việc thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa đã được thực hiện rộng khắp trong huyện ta. Nhân dân rất đồng tình hưởng ứng thực hiện vì thế đã góp phần xóa đi các tập quán lạc hậu, xây dựng cái mới, giữ gìn được bản sắc dân tộc, phát huy được truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Hiếu thảo, thủy chung, tình nghĩa” trở thành nét đẹp của quê hương Đan Phượng anh hùng. Trong thời kỳ CNH-HĐH ngoài việc tập trung phát triển kinh tế, cái cần ở huyện ta chính là phải mạnh, phải dẫn đầu về thực hiện nếp sống văn hóa, trọng tâm là việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ và ứng xử có văn hóa.

          Để Chỉ thị số 22-CT/HU của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo xây dựng nếp sống văn hóa trong thời kỳ CNH-HĐH đi vào cuộc sống, Huyện ủy-HĐND, UBND, UB MTTQ kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện hưởng ứng và thực hiện:

zoloft sale online zoloft 50mg online generic zoloft

         Việc cưới: Thực hiện tốt theo Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy, quy định của UBND Thành phố và quy định của địa phương, lễ cưới đảm bảo “Vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm”. Khuyến khích dùng tiệc trà, bánh kẹo, báo hỷ đối với đồng nghiệp, bạn bè; không hút thuốc lá; cô dâu chú rể và gia đình đến đặt hoa tại đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ, đền thờ danh nhân…

          Việc tang: Cần tổ chức chu đáo, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và hoàn cảnh gia đình, không làm cỗ mời khách, không lăn đường, rải vàng mã và tiền Việt Nam đồng trên đường đưa tang. Xây mồ mả đúng quy định, không xây mộ giả; bốc mộ phải đảm bảo vệ sinh môi trường. Khuyến khích hỏa táng và xây dựng nghĩa trang thành công viên tưởng niệm…

          Lễ hội: Tổ chức trang trọng, thiết thực, chống lãng phí, an toàn, không kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhằm giáo dục truyền thống văn hóa, tưởng nhớ, tôn vinh các vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, các liệt sỹ có công với dân, với nước. Phát huy và bảo tồn các công trình lịch sử, văn hóa, cách mạng và nét đẹp văn hóa trong lễ hội. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan và đánh bạc. purchase discount medication! zoloft price thailand. free delivery, buy zoloft without prescription. xenical price in dubai · webpage clomid cost no insurance 

          Mừng thọ: Tổ chức mừng thọ tập thể trang trọng theo địa bàn xã hoặc thôn, cụm dân cư vào dịp tết Nguyên đán nhằm chúc mừng các cụ sống lâu, vui khỏe, nêu gương sáng cho con, cháu học tập noi theo; không làm cỗ mời khách đến chúc thọ.

           Ứng xử văn hóa: Cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử có văn hóa trong cuộc sống hàng ngày. Nêu cao tinh thần đoàn kết, sống chân tình, thẳng thắn, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Mọi người sống thân thiện với môi trường, tích cực làm tốt công tác xây dựng và bảo vệ môi trường sống ngày càng xanh-sạch-đẹp.

          Nhiệt liệt biểu dương các tập thể và cá nhân tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa đó là thể hiện tâm huyết xây dựng quê hương Đan Phượng anh hùng, phát triển bền vững.

           Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tin tưởng cán bộ và nhân dân sẽ phát huy truyền thống quê hương Đan Phượng anh hùng cách mạng, tích cực hưởng ứng thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/HU của Huyện ủy để góp phần vào phong trào xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

HUYỆN ỦY-HĐND-UBND-UB MTTQ HUYỆN ĐAN PHƯỢNG