Lịch tiếp dân năm 2015 của Công an Huyện Đan Phượng

Lịch tiếp dân năm 2015 của Công an Huyện Đan Phượng

  1. Thời gian:
  • Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h30
  • Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30
  1. Lịch tiếp dân cấp, trả CMND:

6 days ago – baclofen for suboxone withdrawal online delivery. buy baclofen for brain injury in oklahoma city baclofen online ohne rezept
Các ngày thứ 2, 3, 4, 5:
propecia 0.25 order propecia

  • Buổi sáng: Tiếp nhận hồ sơ cấp CMND
  • Buổi chiều: Trả kết quả và làm hồ sơ

Thứ 7: Buổi sáng Tiếp nhận hồ sơ cấp và trả CMND, giải quyết vướng mắc đơn thư của công dân.

Ngày thứ 6 và chiều thứ 7: Công an Huyện không tổ chức tiếp dân để làm hồ sơ và đi Công an thành phố nộp, nhận hồ sơ tra cứu.
buy amoxil online uk cheap Amoxicillin amoxil generic name uk

  1. Lịch tiếp dân tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Chiều thứ 6
  2. Lịch tiếp dân tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ khẩu:

Thứ 2: 4 xã cụm Đồng gồm: xã Hạ Mỗ, xã Thượng Mỗ, xã Tân Hội, xã Tân Lập.

Buổi sáng: Tiếp nhận hồ sơ

Buổi chiều: Trả kết quả và làm hồ sơ

Thứ 7: Buổi sáng tiếp dân giải quyết vướng mắc đơn thư của công dân.

Ngày thứ 6 và chiều thứ 7: Công an Huyện không tổ chức tiếp dân để chốt gốc và chuyển hồ sơ lưu vào tàng thư.

cipro flagyl cipro without prescription Công an Huyện thông báo để nhân dân và cán bộ biết thực hiện, không để nhân dân đi lại nhiều lần.

Thời gian áp dụng lịch tiếp dân năm 2015 bắt đầu từ ngày 01/ 02/ 2015.

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN how much does finasteride cost uk buy clomid and nolvadex antidepressant 12.5 suppository for high fever cheap levitra pharmacy order baclofen online 

Thượng tá  NGUYỄN TUẤN KHỞI