Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng 01/4, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xã Hạ Mỗ đã tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Bà Đinh Thị Ngân – Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xã Hạ Mỗ đã chủ trì buổi lễ.

      Dự buổi Lễ ra quân còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể, Cụm trưởng Cụm dân cư và các Điều tra viên trên địa bàn xã Hạ Mỗ.

     Thực hiện các công văn, chỉ thị của cấp trên, thời gian qua Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xã Hạ Mỗ đã làm tốt công tác chuẩn bị, trong đó đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm làm cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác cho Điều tra viên góp phần thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

      Phát biểu Khai mạc, bà Đinh Thị Ngân – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo biểu dương sự nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo, các ông bà Điều tra viên, đơn vị Cụm dân cư đã làm tốt công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Giao nhiệm vụ cho các thành phần, đồng thời nhấn mạnh: Đối với các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc giám sát thực hiện nghiêm nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định; phân công giám sát, thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ uốn nắn những sai sót trong quá trình điều tra. Các đồng chí tổ trưởng và điều tra viên thực hiện tốt yêu cầu thu thập thông tin, khi thực hiện phỏng vấn, vai trò và nhiệm vụ của tổ trưởng điều tra viên trong giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn điều tra, kết thúc điều tra; nắm chắc nghiệp vụ điều tra đã được tập huấn, tài liệu tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và các hướng dẫn có liên quan. Thực hiện tốt việc quản lý vật chất, phiếu điều tra theo quy định, chế độ báo cáo tiến độ điều tra hằng ngày với Tổ trưởng; các tổ trưởng báo cáo 02 ngày một lần về Ban Chỉ đạo để tổng hợp tình hình báo cáo Trưởng ban chỉ đạo theo quy định. Đối với các đơn vị Cụm dân cư tiếp tục phổ biến, quán triệt các công văn, chỉ thị của cấp trên về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; căn cứ vào lịch điều tra tổ chức cho điều tra viên đến địa điểm theo quy định để phỏng vấn và thu thập thông tin; làm tốt công tác chuẩn bị để sẵn sàng phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tổng điều ra tại các đơn vị cơ sở.

     Thời gian Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được Điều tra viện tiến hành từ ngày 01/4 đến 15/4/2019.

Ban chỉ đạo tổ chức điều tra một số hộ tại Cụm dân cư số 8

      Ngay sau Lễ ra quân, Ban chỉ đạo đã tiến hành điều tra trước một số hộ tại Cụm dân cư số 8 để làm mẫu và rút kinh nghiệm trong toàn xã./.