Lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, cụm dân cư văn hóa; Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

 

          Sáng ngày 13/1/2017, tại Hội trường lớn UBND xã, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hạ Mỗ long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, cụm dân cư văn hóa; Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

Bà Phạm Thị Kim Oanh – Phó chủ tịch HĐND huyện. Cùng các đồng chí trong thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Đan Phượng; các phòng ban, đoàn thể huyện Đan phượng. Lãnh đạo Đảng ủy HĐND, UBND, UBMTTQ xã, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, cụm trưởng cụm dân cư; Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành, trường Tiểu học Tô Hiến Thành, trường Mầm non Hạ Mỗ; Trạm y tế Đại diện các doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân được khen thưởng, đại biểu nhân dân điển hình tiên tiến trên địa bàn xã.

          Tại buổi lễ các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và những ý kiến tham luận để làm rõ hơn những kết quả đạt được trong công tác xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

Năm 2016, 2017 xã Hạ Mỗ triển khai phấn đấu xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” theo Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công tác phát triển văn hóa được quan tâm, chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng mạnh về các thôn, cụm dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” được quan tâm đẩy mạnh. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng và số lượng danh hiệu gia đình văn hóa, cụm dân cư văn hóa hàng năm. Năm 2016, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 93,12%; năm 2017 đạt 91,8%. Trên địa có 03 đơn vị, 05 cụm dân cư đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa. Năm 2017 cụm dân cư số 01 đạt danh hiệu cụm dân cư văn hóa lần đầu.

Công tác vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, cơ quan trụ sở làm việc, cụm dân cư được duy trì. Phát huy tốt mô hình tự quản các tuyến đường do các đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân đảm nhận. Việc thu gom rác thải đã được Công ty vệ sinh môi trường Tân Hội thực hiện đúng thời gian, quy định về vệ sinh môi trường. Số hộ dùng nước sạch nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia đạt 100%, trong đó 55% hộ sử dụng máy lọc nước gia đình.

 Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã tích cực hưởng ứng xã hội hóa vào việc nâng cấp đường giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, xây dựng cổng làng, cổng chào, tu bổ, tôn tạo các điểm di tích… Những việc làm đó làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn, góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Năm 2017, Đảng ủy, HĐND – UBND – MTTQ và các đoàn thể đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả thiết thực; lập thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng tại địa phương.

Các phong trào thi đua năm 2017 trên các mặt lĩnh vực  luôn được chú trọng đẩy mạnh như Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Phong trào thi đua “ Người tốt, việc tốt”. Phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới.  Phong trào thi đua toàn dân góp sức nâng cao chất lượng Nông thôn mới. Phong trào thi đua tiếp tục thực hiện “ Năm kỷ cương hành chính”. Kết quả đã có nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến xuất sắc được các cấp từ Trung ương, Thành phố và huyện khen thưởng.

Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Đình Thụ đã phát động phong trào thi đua năm 2018. Tiếp đó Huyện ủy – HĐND – UBND  huyện trao cho 4 tập thể đạt danh hiệu  tập thể lao động tiên tiến;  4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, UBND xã khen thưởng 16 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất trong các phong trào thi đua năm 2017.