Khánh thành Nhà Văn hóa cụm dân cư số 5 xã Hạ Mỗ

Ngày 17/9/2017 cán bộ và nhân dân cụm dân cư số 5 xa Hạ Mỗ long trọng tổ chức lễ khánh thành và đưa sử dụng Nhà hội họp cụm dân cư số 5.

          Nhà hội họp cụm dân cư số 5 được thiết kế xây dựng trên tổng diện tích khuân viên là 833 m2, với vốn đầu tư là hơn 2 tỷ đồng do UBND xã Hạ Mỗ lấy từ nguồn kinh phí Giải phóng mặt bằng dự án cải tạo Kênh tiêu T1,2 và đấu giá QSĐ của xã. Ngoài ra nhân dân trong cụm đã xã hội hóa đóng góp được gần 130 triệu đồng và 40 ngày công lao động để chỉnh trang và mua sắm trang thiết bị nhà hội họp.

         Nhà hội họp là nơi triển khai tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị do cấp trên giao. Đồng thời cũng là nơi cho nhân dân trong cụm giao lưu trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, địa phương, và diễn ra các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao quần chúng. Từ đó góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và thực hiện thắng lợi cuộc vân động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

          Trong ngày khánh thành, cụm dân cư số 5 đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao như: Tổ chức ra mắt câu lạc bộ 2/9, tổ chức đêm liên hoan văn nghệ do thành viên câu lạc bộ tham gia gồm 18 tiết mục múa hát đơn ca song ca, tốp ca, hài kịch với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và những thành công trong cuộc đổi mới do Đảng ta khởi sướng và lãnh đạo.