Hội thảo Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hạ Mỗ giai đoạn 1930 – 2015

Ngày 11/4/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hạ Mỗ đã tổ chức Hội thảo “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hạ Mỗ giai đoạn 1930 – 2015” tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã. Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Đức – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Chỉ đạo, Ban Sưu tầm và đại diện Công ty Văn Hóa Đông Sơn, các vị lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ cùng toàn thể các đồng chí là Bí thư chi bộ.

Hội thảo lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Hã Mỗ

Sau một thời gian khá dài sưu tầm, củng cố tư liệu, phỏng vấn kế thừa cuốn Hạ Mỗ lịch sử và truyền thống sau 5 kỳ Hội thảo, cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hạ Mỗ giai đoạn 1930 – 2015” đã cơ bản hoàn thiện được các đại biểu đánh giá là đã phản ánh được đầy đủ, quá trình hình thành, phát triển của xã Hạ Mỗ từ năm 1930 đến 2015. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc ghi chép lại lịch sử của địa phương công tác sưu tầm tư liệu đã được triển khai xuống tới các Chi bộ cơ sở và lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tại hội thảo, các đại biểu đã tiếp tục bổ sung và cung cấp thêm nhiều tư liệu có giá trị thực tiễn góp phần làm phong phú, tô đậm thêm truyền thống lịch sử vẻ vang của xã, nhất là trong 2 giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Cuốn sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hạ Mỗ giai đoạn 1930 – 2015 gồm 3 phần chính, trong đó có 7 chương mỗi chương được cân đối hợp lý về thời gian và gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương. Bức tranh về mọi mặt hoạt động từ quá khứ đến hiện tại của Hạ Mỗ được tái hiện chân thực, khách quan, trong đó khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng mà trực tiếp là Chi bộ – Đảng bộ xã Hạ Mỗ.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Đức – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đánh giá cao sự tập trung và phối hợp hiệu quả giữa địa phương và đơn vị nghiên cứu, biên soạn. Đồng chí nhấn mạnh: “Là công trình của tập thể, do đó, cần phải lấy ý kiến thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân, đề cao sự khách quan, tính Đảng trong nghiên cứu khoa học, đồng thời phải làm nổi bật những kết quả, thành tích mà cán bộ, đảng viên và nhân dân Hạ Mỗ đã được trong lịch sử”.

Trên cơ sở ý kiến tại Hội thảo, đồng chí Uông Tuấn Đạc – Bí thư Đảng ủy xã Hạ Mỗ kết luận: Tiếp tục hoàn chỉnh nội dung để cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hạ Mỗ giai đoạn 1930 – 2015” đảm bảo chất lượng tốt và được xuất bản, phát hành theo đúng kế hoạch.