Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị số 30 của bộ chính trị (khóa VIII) và sơ kết 5 năm triển khai và tổ chức thực hiện chỉ thị 22 (2013) của huyện ủy

Sáng ngày 13/6/2018, tại Hội trường gác II UBND xã, Đảng ủy xã Hạ Mỗ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị 30 – CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 22 –CT/HU(2013) của Huyện ủy về tăng cường xây dựng nếp sống văn hóa  trong thời kỳ CNH –HĐH trên địa bàn.

Về dự có đồng chí Nguyễn Văn Thọ – Phó Ban dân vận Huyện ủy, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên, đại diện các ban ngành đoàn thể xã, nguyên Chủ tịch UBMTTQ xã, Bí thư Chi bộ, cụm trưởng cụm dân cư.

Trải qua 20 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền, Cán bộ và nhân dân xã Hạ Mỗ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và đã đạt gặt hái được nhiều kết quả tích cực tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tác động thiết thực trong việc xây dựng Đảng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đảng ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo sát sao các tổ chức chính trị từ xã đến cụm dân cư, các cơ quan ban ngành đoàn thể đã quán triệt, triển khai Chỉ thị, Pháp lệnh, các Nghị định, vận dụng sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực hiện dân chủ ở xã theo Pháp lệnh 34. Tiếp tục thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” … Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở. Chính quyền xã luôn tôn trọng, lắng nghe và chân thành tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chăm lo đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và có trách nhiệm trong giải quyết giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn, tạo sự ổn định trong đời sống nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

Vai trò tự quản của cộng đồng dân cư ngày càng phát huy hiệu quả, nêu cao vai trò quan trọng trong thực hiện QCDC ở cơ sở, tạo sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng môi trường chính trị – xã hội lành mạnh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân tích cực phát huy quyền làm chủ của mình.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 22 của huyện ủy Đan Phượng về việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang lễ hội mừng thọ và ứng xử văn hóa, Chỉ thị 22 đã dần đi vào nếp sống và nếp nghĩ của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Hạ Mỗ.

Tổ chức việc cưới cơ bản gọn trong 1 ngày, số lượng mời khách cỗ giảm so với trước đây, không quá 300 khách. Việc tang các hủ tục lạc hậu trước đây được xóa bỏ, không lăn đường, không dải vàng mã trên đường đưa tang, giảm 60 % mời khách ăn uống trong đám tăng, không cúng lễ nhiều ngày, tỷ lệ hỏa táng tăng dần đền theo hàng năm. Năm 2014 là 8,3 % đến năm 2018 là 58.3 %.

Lễ hội truyền thống tổ chức quy mô ý nghĩa thiết thực, an toàn bảo vệ phát huy giá trị truyền thống, mừng thọ tổ chức vào dịp đầu xuân năm mới đảm bảo vui tươi tiết kiệm, trở thành nề nếp thực sự có ý nghĩa sâu sắc, người già phấn khởi, con cháu hài lòng, nhân dân đồng thuận, ứng xử văn hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công việc cũng như đời sống hàng ngày, tình làng nghĩa xóm được thặt chặt, nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu làm rõ các vấn đề làm được ở cơ sở và những mặt tồng tại hạn chế, đưa ra những kinh nghiệm giải pháp trong thời gian tới

 Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm đã rút ra, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Uông Tuấn Đạc  – Bí thư Đảng ủy xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, chi bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt một cách sâu sắc, toàn diện tinh thần Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII); Chị thị 22 của huyện ủy. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao năng lực thực hành dân chủ và chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã nhằm đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hạ Mỗ đã đề ra.

Nhân dịp này Đảng ủy xã Hạ Mỗ đã khen thưởng cho 10 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các Chỉ thị.