Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ và Công nghệ thông tin Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2019, hội trường UBND xã Hạ Mỗ, Ban chỉ đạo  Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 xã Hạ Mỗ mời Phó phòng Thống kê huyện Đan Phượng về tập huấn cho thành viên trong Ban chỉ đạo và Điều tra viên Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 xã Hạ Mỗ về nghiệp vụ và Công nghệ thông tin Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019.

     Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra nhằm nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả Tổng điều tra. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới là: sử dụng thiết bị điện tử di động để điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet.

       Điều tra thu thập thông tin tại địa bàn luôn là khâu quan trọng và phức tạp nhất của một cuộc Tổng điều tra. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác này, Phòng Thống kê huyện Đan Phượng tổ chức Hội nghị tập huấn trong 01 buổi với một số mục đích chính như sau: (1)  Giới thiệu tới Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở và các điều tra viên những nội dung công việc chính, các yêu cầu và quy định chung của công tác điều tra thu thập thông tin tại địa bàn nhằm tổ chức thực hiện thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo thời gian và thông tin thu thập đạt chất lượng tốt; (2) Giới thiệu và hướng dẫn chi tiết các vấn đề nghiệp vụ của Tổng điều tra; trong đó lưu ý những điểm khác hoặc các quy định mới về vấn đề nghiệp vụ so với các điều tra mẫu hàng năm về Điều tra Biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình; (3) Giới thiệu và hướng dẫn chi tiết các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra, gồm nội dung về sử dụng thiết bị di động thông minh (máy tính bảng và điện thoại thông minh) trong thu thập thông tin tại hộ và sử dụng Trang thông tin hệ thống điều hành tác nghiệp để giám sát, kiểm tra và nghiệm thu số liệu. Đậy là một trong những nội dung rất quan trọng của Hội nghị.

      Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Đinh Thị Ngân – Phó Chủ tịch UBND xã Trưởng ban BCĐ xã đề nghị BCĐ và các điều tra làm tốt vai trò truyền tải nội dung tập huấn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các đại biểu tham dự cần thực hiện nghiêm túc quy định của Hội nghị, tham gia nhiệt tình và có hiệu quả trong các nội dung tập huấn trong chương trình Hội nghị để thực hiện triển khai trong thời gian tới.