Học tập Nghị quyết TW8 Khóa XI. Tổng kết công tác Đảng năm 2013

Sáng ngày 14 tháng 01 năm 2014. Tại Hội trường UBND xã Hạ Mỗ, Đảng ủy xã Hạ Mỗ tổ chức Hội nghị Đảng bộ học tập và quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị TW 8 (Khóa XI) gắn với tổng kết các mặt công tác năm 2013.

Đảng ủy xã Hạ Mỗ tổ chức Hội nghị Đảng bộ học tập và quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị TW 8 Khóa XI nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Với quan điểm nghe giới thiệu, quán triệt, thảo luận gắn với tự học, tự nghiên cứu. Từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với địa phương, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình đề ra, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị được đón tiếp đồng chí Đặng Văn Hội, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đan Phượng về dự, chỉ đạo đồng thời là báo cáo viên. Đồng chí Đặng Văn Hội đã trực tiếp quán triệt tới toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ xã Hạ Mỗ nội dung của 4 Nghị quyết, Kết luận Hội nghị TW 8 Khóa XI gồm: 4 days ago – baclofen tab in illinois. baclofen how can i purchase in uk . baclofen cheapest secure ordering n029 baclofen buy baclofen infections without

1. Nghị quyết về “ Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo”

2. Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”.

3. Kết luận về “ Tình hình kinh tế xã hội năm 2013”.

4. Kết luận về “ Hoàn thiện dự thảo hiến pháp năm 1992”

Đồng thời đồng chí cũng quán triệt Nghị quyết số 104 của Huyện ủy Đan Phượng về lãnh đạo phát triển kinh tế năm 2014.

          Tại Hội nghị này Đảng bộ được nghe đồng chí Uông Tuấn Đạc, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã báo cáo kết quả các mặt công tác năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả các mặt công tác năm 2013 đặc biệt là phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

          Cũng trong Hội nghị này, Đảng ủy đã tổ chức khen thưởng 8 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2013.

 WP_20140114_005

WP_20140114_006

3 days ago – buy fluoxetine online canada no prescription :: efficacy of fluoxetine to buy in the uk without a prescription; comprar rumalaya forte en  WP_20140114_008
fluoxetine price costco. get medicines online. what does fluoxetine cost , buy generic fluoxetine purchase amoxil online amoxil reviews amoxil online uk prozac cheap online.

discount estrace generic pharmacy usa, buy estrace generic lowest price, sherbrooke, memphis, fayetteville, buy cheap estrace no prescription usa, ordering  (Các tập thể, cá nhân được khen thưởng)

          Kết thúc hội nghị, đồng chí Uông Tuấn Đạc – Bí thư Đảng ủy  thay mặt Đảng ủy xã Hạ Mỗ hoan nghênh tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự hội nghị và đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ các nội dung của Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 khóa XI để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và tổ chức đảng, đồng thời yêu cầu các cấp ủy tiếp tục cùng với toàn Đảng, toàn dân kiên quyết, kiên trì tiếp tục lãnh đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương khóa XI và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần xây dựng tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.