HỘI NÔNG DÂN XÃ HẠ MỖ VỚI PHONG TRÀO NÔNG DÂN THI ĐUA

Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2015), nhìn lại chặng đường  hào hùng và oanh liệt. Cán bộ, hội viên nông dân xã Hạ Mỗ rất tự hào với bề dày thành tích và chiến công, nguyện đoàn kết nhất trí, Quyết tâm xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Các mục tiêu  phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

12096591_1066326216712417_3811967656393301036_n

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo của Hội nông dân huyện.  Ban chấp hành Hội Nông dân xã khóa 9 đã xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Thể hiện là vai trò trung tâm nòng cốt trong công tác tuyên truyền tập hợp, vận động nông dân. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các Đoàn thể thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của các cấp Hội, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội an ninh quốc phòng.

Ban chấp hành Hội đã đưa ra nhiều giải pháp củng cố công tác xây dựng tổ chức Hội. 10 chi hội đã được củng cố tại 10 cụm dân cư, các chi hội đã chú trọng công tác phát triển hội viên, xây dựng quỹ hội, thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội. Đã  kết nạp 310 hội viên mới, xây dựng quỹ hội đạt 108 triệu đồng.

Ban chấp hành  đã chỉ đạo các chi hội tích cực tham gia đóng góp xây dựng các chương trình, kế hoạch của Đảng, HĐND, UBND. Thực hiện chỉ thị 217 về tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh, tổ chức 3 phong trào nông dân thi đua và 2 cuộc vận động lớn của Hội. 3 phong trào đó là:

+ Phong trào nông  dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

+ Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.

apr 10, 2011 – buy baclofen online, baclofen side effects pump, baclofen pump ms spasticity. + Phong trào nông dân thi đua đảm bảo an ninh quốc phòng. cheap, buy valtrex online no prescription, buy generic valtrex …

2 cuộc vận động lớn là:

+ Cuộc vận động: Vì môi trường trong sạch, vì sức khoÎ cộng đồng. Nông dân Hà nội chỉ sản xuất, chế biến, sử dụng và bán sản phẩm nông nghiệp an toàn”.

+ Cuộc vận động xây dựng: “Người nông dân Hà nội thanh lịch văn minh” với 5 tiêu chí: Thanh lịch, hiểu biết, năng động, nghĩa tình và kỷ cương.

12144669_1066326413379064_6711584081397274688_n

3 phong trào, 2 cuộc vận động đã trở thành nội dung sinh hoạt và hành động ở các thôn, cụm dân cư. Trong phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình tiên tiến, nhiều cá nhân xuất sắc, được nhiều hộ trong và ngoài huyện tham quan, học tập, ứng dụng. Từ năm 2012 đến nay có hàng nghìn lượt hộ đăng ký và đạt hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó có 26 lượt hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố, 346 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. 1192  lượt hộ đạt hộ nông dân giỏi cấp cơ sở. Hội nông dân xã cũng chủ động làm hợp đồng ủy thác giúp cho nông dân vay vốn phát triển kinh tế.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân xã đã tăng cường công tác tuyên truyền  các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí liên quan đến nông nghiệp, nông dân. BCH hội đã xây dựng 7 dự án phát triển kinh tế như dự án chăn nuôi gà thả vườn, dự án cải tạo vườn tạp phát triển chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp.v.v.. Tổ chức mở 3 lớp dạy nghề cho nông dân, làm đa dạng cây, con, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp.

Ban chấp Hội thường xuyên tuyên truyền Chỉ thị 22 của huyện ủy Đan Phượng về thực hiện nếp sống văn hóa mới. Tổ chức cho 2619 lượt hộ tham gia đăng ký gia đình văn hóa, 900 lượt cặp vợ chồng đăng ký không sinh con thứ 3 trở lên. Chỉ đạo các chi hội tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Hội nông dân xã đã tổ chức và phối hợp tổ chức 8 lượt  giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. doxycycline hyclate 100mg acne side effects plavix 75mg price in lebanon of ovulation after taking clomid generic zoloft cost rite aid azithromycin 500 mg  buy cialis in phillipine smoke. aus uk buying sydney buy in boston can you mix …  Tổ chức cho hội viên tham gia đóng góp xây dựng các dự thảo hiến pháp, luật đất đai, luật dân sự luật hình sự….. Tổ chức cho 200 lượt hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng quốc phòng.

Báo cáo 9 tháng đầu năm 2015 đã nêu: “Cán bộ hội viên nông dân xã Hạ Mỗ luôn tin tưởng phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng,  Nhà Nước dành cho nông nghiệp, nông dân và  nông thôn . Nhất là chủ trương xây dựng nông thôn mới.  Đời sống của nông dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt thôn, cụm dân cư khang trang đổi mới”.

Những hoạt động của Hội nông dân xã đã góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng của địa phương. Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, các cụm dân cư đạt danh hiệu cụm dân cư văn hóa.

 
Dec 14, 2014 – there generic estrace cream , how much does estrace cream cost – Home HealthCare # best place buy estrace pct – there generic estrace cream
Top Quality Medications. buy zoloft generic zyban australia buy zyban Brand Online . Cheapest Rates, Greenstone Generic Zoloft.
Top Offering, Buy fluoxetine online . Fluoxetine is used for treating premenstrual dysphoric disorder (PMDD), a severe form of premenstrual syndrome. Prozac