HĐKH xã Hạ Mỗ công bố danh sách học sinh, sinh viên, giáo viên được HĐKH xã khen thưởng

          Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội khuyến học xã Hạ Mỗ ngày 29/5/2013 nhiệm kỳ 2012 – 2017. Nhằm động viên các em học sinh, sinh viên, giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017.

          Hội đồng giáo dục và Hội khuyến học xã tổ chức lễ khen thưởng học sinh thi đỗ Đại học công lập năm 2016, học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp thành phố, các cháu nhi đồng tiêu biểu; Giáo viên bồi dưỡng học sinh đi thi học sinh giỏi đạt giải cấp huyện, cấp thành phố, giáo viên đạt giải trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp thành phố:

          Thời gia tổ chức: Vào hồi 7h 00 ngày 01/6/2017.

          Địa điểm: Đền Văn Hiến xã Hạ Mỗ.

          Vậy Hội đồng giáo dục và Hội khuyến học trân trọng thông báo và kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân đến tham dự buổi lễ.

          Sau đây Hội đồng giáo dục và Hội khuyến học công bố danh sách học sinh, sinh viên, giáo viên được khen thưởng:

* Danh sách học sinh thi đạt giải cấp thành phố

TT Họ và tên Lớp Trường Đạt giải Môn thi
1 Nguyễn Tuấn Phong 4A Tiểu học Tô Hiến Thành Trạng nhí Tiếng anh Trạng Nhí tiếng Anh
2 Đinh Ngọc Minh 2A Tiểu học Tô Hiến Thành Nhất thành phố Trạng Nhí tiếng Anh
3 Nguyễn Nhật Ánh 4A Tiểu học Tô Hiến Thành Nhất thành phố Trạng Nhí tiếng Anh
4 Ng Thị Thanh Hương 9A THCS Tô Hiến Thành Nhì thành phố Lịch Sử
5 Uông Thị Yến Nhi 2A Tiểu học Tô Hiến Thành Nhì thành phố Trạng Nhí tiếng Anh
6 Đinh Thị Thu Hằng 4D Tiểu học Tô Hiến Thành Nhì thành phố Trạng Nhí tiếng Anh
7 Nguyễn Phương Linh 4D Tiểu học Tô Hiến Thành Nhì thành phố Trạng Nhí tiếng Anh
8 Nguyễn Thị Lương 2A Tiểu học Tô Hiến Thành Ba thành phố Trạng Nhí tiếng Anh
9 Nguyễn Thị Phương Thảo 2A Tiểu học Tô Hiến Thành Ba thành phố Trạng Nhí tiếng Anh
10 Lê Đức Anh 2A Tiểu học Tô Hiến Thành Ba thành phố Trạng Nhí tiếng Anh
11 Đinh Tiến Đạt 2A Tiểu học Tô Hiến Thành Ba thành phố Trạng Nhí tiếng Anh
12 Cao Ngọc Linh 2A Tiểu học Tô Hiến Thành Ba thành phố Trạng Nhí tiếng Anh
13 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 4A Tiểu học Tô Hiến Thành Ba thành phố Trạng Nhí tiếng Anh
14 Bùi Tất Hoàng 4B Tiểu học Tô Hiến Thành Ba thành phố Trạng Nhí tiếng Anh
15 Nguyễn Thị Y Bình 4C Tiểu học Tô Hiến Thành Ba thành phố Trạng Nhí tiếng Anh
16 Lê Bùi Ngọc Anh 5A Tiểu học Tô Hiến Thành KK thành phố Tiếng Anh trên mạng 
17 Nguyễn Thị Thảo 9A THCS Tô Hiến Thành KK thành phố Lịch Sử

* Danh sách học sinh thi đạt giải cấp huyện

TT Họ và tên Lớp Trường Đạt giải Môn thi
1 Nguyễn Thu Nga 6A THCS Tô Hiến Thành Nhất huyện Giải toán mạng
2 Nguyễn Xuân Hoàn 1C Tiểu học Tô Hiến Thành Nhất huyện Toán trên mạng
3 Uông Hải Vũ 2A Tiểu học Tô Hiến Thành Nhất huyện Toán trên mạng
4 Nguyễn Khắc Hải Quân 5A Tiểu học Tô Hiến Thành Nhất huyện Thể thao
5 Nguyễn Tuyết Minh 1G Tiểu học Thị trấn Phùng Nhất huyện Giải toán mạng
6 Nguyễn Văn Nam 6A THCS Tô Hiến Thành Nhì Huyện Giải toán mạng
7 Ng Thế Minh Quân 8B THCS Tô Hiến Thành Nhì Huyện Giải toán mạng
8 Bùi Thị Mỹ Hạnh 7A THCS Tô Hiến Thành Nhì Huyện Giải toán mạng
9 Nguyễn Quỳnh Mai 6A THCS Tô Hiến Thành Nhì Huyện Tiếng anh mạng
10 Quách Hải Oanh 6A THCS Tô Hiến Thành Nhì Huyện Tiếng anh mạng
11 Nguyễn Văn Hiếu 8B THCS Tô Hiến Thành Nhì Huyện Nhảy cao
12 Nguyễn Khắc Cường 8B THCS Tô Hiến Thành Nhì Huyện Cờ vua
13 Bùi Hoài Băng 1B Tiểu học Tô Hiến Thành Nhì Huyện Toán trên mạng
14 Lê Giang Nam 1B Tiểu học Tô Hiến Thành Nhì Huyện Toán trên mạng
15 Trần Trung Nguyên 3A Tiểu học Tô Hiến Thành Nhì Huyện Toán trên mạng
16 Nông Văn Sơn 3A Tiểu học Tô Hiến Thành Nhì Huyện Toán trên mạng
17 Nguyễn Việt Hưng 5A Tiểu học Tô Hiến Thành Nhì Huyện Toán trên mạng
18 Cao Thị Xuyến 5B Tiểu học Tô Hiến Thành Nhì Huyện Viết chữ đẹp
19 Đào Thị Giang 9B THCS Tô Hiến Thành Ba Huyện Lịch Sử
20 Hà Thu Hiền 9B THCS Tô Hiến Thành Ba Huyện Giáo dục công dân
21 Ng Thị Thu Huyền 7A THCS Tô Hiến Thành Ba Huyện Giải toán mạng
22 Nguyễn Thị Hà 7A THCS Tô Hiến Thành Ba Huyện Giải toán mạng
23 Nguyễn Khắc Hưng 8B THCS Tô Hiến Thành Ba Huyện Giải toán mạng
24 Bùi Thị Huyền Trâm 8B THCS Tô Hiến Thành Ba Huyện Giải toán mạng
25 Đinh Hữu Chính 8B THCS Tô Hiến Thành Ba Huyện Giải toán mạng
26 Ng Khắc Công Anh 8B THCS Tô Hiến Thành Ba Huyện Giải toán mạng
27 Nguyễn Thu Hương 8B THCS Tô Hiến Thành Ba Huyện Giải toán mạng
28 Nguyễn Minh Thư 7A THCS Tô Hiến Thành Ba Huyện Tiếng anh mạng
29 Ng Khắc Hải Đăng 9A THCS Tô Hiến Thành Ba Huyện Ném bóng
30 Đặng Đức Hải 8A THCS Tô Hiến Thành Ba Huyện Nhảy xa
31 Hà Văn Hiệp 9B THCS Tô Hiến Thành Ba Huyện Nhảy xa
32 Nguyễn Trúc Quỳnh 7A THCS Lương Thế Vinh Ba huyện Tiếng anh mạng
33 Cao Thị Hà Vy 1A Tiểu học Tô Hiến Thành Ba Huyện Viết chữ đẹp
34 Nguyễn Nguyệt Anh 1C Tiểu học Tô Hiến Thành Ba Huyện Viết chữ đẹp
35 Nguyễn Thị Hà An 2A Tiểu học Tô Hiến Thành Ba Huyện Viết chữ đẹp
36 Nguyễn Thị Phương Thảo 4A Tiểu học Tô Hiến Thành Ba Huyện Viết chữ đẹp
37 Tô Thị Thu Trang 5A Tiểu học Tô Hiến Thành Ba Huyện Viết chữ đẹp
38 Đinh Hữu Quân 4A Tiểu học Tô Hiến Thành Ba Huyện Giao lưu học sinh giỏi
39 Nguyễn Trí Nam Phong 1D Tiểu học Tô Hiến Thành Ba Huyện Toán trên mạng
40 Nguyễn Anh Đức 2A Tiểu học Tô Hiến Thành Ba Huyện Toán trên mạng
41 Lê Tú Anh 5D Tiểu học Nam Thành Công Ba Quận Tiếng anh mạng
42 Nguyễn Thảo Nguyên 3A Tiểu học Đan Phượng Ba Huyện Toán trên mạng
43 Nguyễn Thảo Linh 9A THCS Tô Hiến Thành KK huyện Ngữ Văn
44 Nguyễn Thị Trinh 9A THCS Tô Hiến Thành KK huyện Ngữ Văn
45 Ng Đình Ngọc Dũng 9A THCS Tô Hiến Thành KK huyện Vật Lý
46 Bùi Minh Nguyệt 9A THCS Tô Hiến Thành KK huyện Hóa học
47 Ng Thị Phương Thảo 8B THCS Tô Hiến Thành KK huyện Giải toán mạng
48 Bùi Phương Thảo 6A THCS Tô Hiến Thành KK huyện Giải toán mạng
49 Đinh Hữu Văn Toàn 7A THCS Tô Hiến Thành KK huyện Giải toán mạng
50 Lê Thảo Nhi 7A THCS Tô Hiến Thành KK huyện Giải toán mạng
51 Nguyễn Thu Trang 8B THCS Tô Hiến Thành KK huyện Giải toán mạng
52 Nguyễn Ngọc Trâm 8B THCS Tô Hiến Thành KK huyện Giải toán mạng
53 Bùi Thị Kim Ngân 9A THCS Tô Hiến Thành KK huyện GT máy tính cầm tay
54 Nguyễn Anh Thư 7A THCS Tô Hiến Thành KK huyện Tiếng anh mạng
55 Trần Đức Tuấn 1A Tiểu học Tô Hiến Thành KK huyện Toán trên mạng
56 Nguyễn Thu Trang 1C Tiểu học Tô Hiến Thành KK huyện Toán trên mạng
57 Nguyễn Văn Khôi 2A Tiểu học Tô Hiến Thành KK huyện Toán trên mạng
58 Nguyễn Thảo Phương 3A Tiểu học Tô Hiến Thành KK huyện Toán trên mạng
59 Đinh Trần Thuỳ Anh 5A Tiểu học Tô Hiến Thành KK huyện Tiếng anh mạng
60 Vũ Thị Anh Thư 5A Tiểu học Tô Hiến Thành KK huyện Tiếng anh mạng
61 Nguyễn Tạ Phương Anh 4A Tiểu học Tô Hiến Thành KK huyện Giao lưu học sinh giỏi
62 Nguyễn Thị Cẩm Tú 4A Tiểu học Tô Hiến Thành KK huyện Giao lưu học sinh giỏi
63 Bùi Phương Anh 5A Tiểu học Tô Hiến Thành KK huyện Giao lưu học sinh giỏi
64 Nguyễn Hương Ly 1D Tiểu học Tô Hiến Thành KK huyện Viết chữ đẹp
65 Nguyễn Thị Hà Linh 3D Tiểu học Tô Hiến Thành KK huyện Viết chữ đẹp
66 Nguyễn Khánh Ly 3D Tiểu học Tô Hiến Thành KK huyện Viết chữ đẹp
67 Hoàng Thu Hiền 4A Tiểu học Tô Hiến Thành KK huyện Viết chữ đẹp
68 Bùi Thu Hiền 4A Tiểu học Tô Hiến Thành KK huyện Viết chữ đẹp
69 Cao Nguyễn Ngọc Hiển 5A Tiểu học Tô Hiến Thành KK huyện Viết chữ đẹp
70 Lê Hà My 3A Tiểu học Tân Hội A KK huyện Toán trên mạng

* Danh sách các cháu nhi đồng tiêu biểu:

Stt Họ và tên Lớp Trường
1 Nguyễn Khánh Vi A1 Mầm non Hạ Mỗ
2 Đặng Minh Nguyệt A1 Mầm non Hạ Mỗ
3 Phạm Xuân Bách A2 Mầm non Hạ Mỗ
4 Nguyễn Khánh Linh A2 Mầm non Hạ Mỗ
5 Nguyễn Phương Linh A3 Mầm non Hạ Mỗ
6 Nguyễn Ngọc Tú An A3 Mầm non Hạ Mỗ
7 Nguyễn Thái Lâm A4 Mầm non Hạ Mỗ
8 Bùi Phương Linh A4 Mầm non Hạ Mỗ
9 Nguyễn Thị Ngoan A5 Mầm non Hạ Mỗ
10 Uông Thị Lan Anh A5 Mầm non Hạ Mỗ
11 Lê Khánh Ngọc A2 Mầm non Hạ Mỗ

 * Danh sách học sinh thi đỗ đại học Công lập năm 2016.

STT Họ và tên Địa chỉ Trường trúng tuyển
1 Nguyễn Thị Ngọc Cụm 1 ĐH công nghiệp
2 Nguyễn Thị Hoa Cụm 1 ĐH công nghệ giao thông vận tải
3 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Cụm 1 ĐH mỏ địa chất
4 Nguyễn Thị Liên Cụm 1 ĐH công nghiệp
5 Nguyễn Thị Thu Thảo Cụm 2 ĐH Khoa học xã hội và nhân văn
6 Nguyễn Thị Hạnh Cụm 2 ĐH mỏ địa chất
7 Nguyễn Thị Lan Hương Cụm 2 ĐH công nghiệp
8 Đặng Thúy Quỳnh Cụm 2 Viện Đại học Mở
9 Đinh Thị Huyền Trang Cụm 2 ĐH Giao thông vận tải
10 Nguyễn Thị Quỳnh Cụm 2 Học viện Báo chí và tuyên truyền
11 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Cụm 3 ĐH điện lực
12 Nguyễn Khắc Huy Hoàng Cụm 3 ĐH bách khoa
13 Nguyễn Thùy Linh Cụm 3 ĐH công nghiệp
14 Bùi Thị Thu Phương Cụm 3 ĐH Kiểm soát Hà Nội
15 Nguyễn Thị Hạnh Cụm 4 Học viện Tài chính
16 Nguyễn Trí Sơn Cụm 4 ĐH Bách khoa
17 Nguyễn Thị Huệ Cụm 4 ĐH Mỏ địa chất
18 Bùi Thị Thư Cụm 5 Học viện Tài chính
19 Nguyễn Khắc Duy Cụm 5  ĐH xây dựng
20 Bùi Thị Thư Cụm 5 Học viện Tài chính
21 Nguyễn Thị Thu Hoài Cụm 6 ĐH mỏ địa chất
22 Nguyễn Thị Mai Cụm 6 ĐH Quốc gia Hà Nội
23 Bùi Quang Việt Cụm 6 Học viện nông nghiệp Hà Nội
24 Đinh Nguyên Hạnh Cụm 7 Học viện Tài chính
25 Nguyễn Thị Hoàng Hà Cụm 7 Học viện Ngân hàng
26 Nguyễn Thị Phương Anh Cụm 7 ĐH Luật Hà Nội
27 Nguyễn Thị Hằng Cụm 8 ĐH công nghiệp
28 Đào Thị Hà Cụm 9 ĐH Khoa học xã hội và nhân văn
29 Đào Minh Đức Cụm 9 ĐH bách khoa
30 Hoàng Văn Sơn Cụm 9 Học viện An ninh
31 Cao Văn Sang Cụm 9 ĐH Tài chính, Quản trị kinh doanh
32 Uông Thị Vân Anh Cụm 10 Học viện Quân y
33 Cao Thị Hoài Cụm 10 ĐH Ngoại thương

* Danh sách giáo viên: bồi dưỡng học sinh đi thi học sinh giỏi đạt giải cấp huyện, cấp thành phố, giáo viên đạt giải trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp thành phố:

Stt Họ và tên Giáo viên trường Thành tích được tuyên dương
1 Nguyễn Thị Thu Hà THCS Tô Hiến Thành Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải môn Lịch sử
2 Nguyễn Thị Nhung THCS Tô Hiến Thành Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải môn Ngữ văn
3 Nguyễn Thị Loan THCS Tô Hiến Thành Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải môn Vật Lý
4 Phạm Thị Đức THCS Tô Hiến Thành Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải môn Sinh học
5 Bùi Thị Thu Thảo THCS Tô Hiến Thành Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải  môn Hóa học
6 Bùi Văn Khương THCS Tô Hiến Thành Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải môn Giáo dục công dân
7 Phan Thị Liêm THCS Tô Hiến Thành Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải môn Thể dục
8 Lê Thị Lý THCS Tô Hiến Thành Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải môn tiếng Anh
9 Doãn Thị Huyền THCS Tô Hiến Thành Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải môn Toán
10 Nguyễn Thị Thu THCS Tô Hiến Thành Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải môn Toán
11 Đinh Thị Thảo THCS Tô Hiến Thành Đạt giải Ba thi giáo viên dạy giỏi cấp TP
12 Lê Thị Luận THCS Tô Hiến Thành Đạt giải ba thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện
13 Ng Thị Hồng Hạnh THCS Tô Hiến Thành Đạt giải ba thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện
14 Nguyễn Thị Thu THCS Tô Hiến Thành Đạt giải KK thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện
15 Nguyễn Thị Thu Hương Tiểu học Tô Hiến Thành Thi GVG giải ba cấp huyện
16 Lê Thị Minh Ngọc Tiểu học Tô Hiến Thành Thi GVG giải KK cấp huyện
17 Khuất Thanh Thủy Tiểu học Tô Hiến Thành Dạy bồi dưỡng lớp 5
18 Nguyễn Thị Hồng Tiểu học Tô Hiến Thành Dạy bồi dưỡng lớp 5
19 Lê Thị Hương Quỳnh Tiểu học Tô Hiến Thành Dạy bồi dưỡng lớp 4
20 Bùi Thị Nhung Tiểu học Tô Hiến Thành Dạy bồi dưỡng lớp 4
21 Nguyễn Thanh Loan Tiểu học Tô Hiến Thành Bồi dưỡng viết chữ đẹp
22 Trần Thị Hải Yến Tiểu học Tô Hiến Thành Bồi dưỡng viết chữ đẹp
23 Bùi Đình Đạo Tiểu học Tô Hiến Thành Bồi dưỡng thể thao
24 Bùi Minh Hà Tiểu học Tô Hiến Thành Bồi dưỡng tiếng Anh
25 Bùi Mai Phương Tiểu học Tô Hiến Thành Bồi dưỡng tiếng Anh
26 Bùi Thị Dung Tiểu học Tô Hiến Thành Bồi dưỡng toán trên mạng
27 Uông Thị Phấn Mầm non Hạ Mỗ Đạt giải Ba thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện
28 Uông Thị Thu Hường Mầm non Hạ Mỗ Đạt giải Khuyến khích thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện
29 Bùi Thị Hoa Mầm non Hạ Mỗ Đạt giải Ba cấp huyện

 

          Ngoài danh sách trên, những học sinh thi đỗ Đại học công lập năm 2016; học sinh dự thi các kỳ thi học sinh giỏi đạt giải cấp huyện trở lên, có hộ khẩu thường trú tại xã Hạ Mỗ không có tên trong danh sách. Hội đồng khuyến học xã đề nghị mang giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi, học sinh thi đỗ đại học năm 2016 mang thẻ sinh viên ( chỉ trao thưởng với sinh viên đại học công lập) về tại phòng Văn hóa – UBND xã để đăng ký nhận thưởng trước ngày 31/5/2016.  Gặp đồng chí Đinh Thị Hiền – Trưởng đài truyền thanh xã.

Nguyễn Xuân Việt