Hạ Mỗ triển khai kế hoạch cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn xã

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Đan Phượng, ngày 6/6/2018 UBND xã Hạ Mỗ ban hành kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn xã nhằm: Phổ biến sâu rộng Bộ Luật Hình sự năm 2015 tới cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và quy định mới được sửa đổi, bổ sung qua đó góp phần sớm đưa các quy định của Bộ luật Hình sự vào thực tế cuộc sống.

  1. Đối tượng tham gia dự thi

Là công nhân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn.

  1. Nội dung thi

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Luật số 12/2017/QHH14 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QHH13. Riêng phần thi lý thuyết gồm hai phần: phần dành cho người dự thi dưới 18 tuổi và từ 18 tuổi trở lên.

  1. Hình thức dự thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết, gồm ba phần thi: trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận trên giấy A4.

  1. Thu, nộp bài thi

Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai cuộc thi trên địa bàn xã, tập hợp các bài thi của cán bộ, công chức và nhân dân cư trú tại xã nộp về UBND xã Hạ Mỗ ( Qua công chức Tư pháp – Hộ tịch) để tổng hợp và gửi về UBND huyện Đan Phượng.

  1. Thời hạn nộp bài thi

– UBND xã tiếp nhận bài dự thi từ ngày 1/8/2018 đến trước 17h00 ngày 15/8/2018.

– Ban Tổ chức Cuộc thi tổng kết và trao giải (dự kiến đầu tháng 11/2018)

  1. Giải thưởng cuộc thi

– Giải tập thể: gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 05 giải khuyến khích.

– Giải cá nhân: gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 03 giải khuyến khích.

Mức giải thưởng của Cuộc thi thực hiện theo Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND Thành phố và nguồn xã hội hóa (nếu có).

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn xã Hạ Mỗ năm 2018. Vậy UBND xã Hạ Mỗ phát động cuộc thi “Tìm hiểu bộ luật Hình sự năm 2015” và vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên cùng toàn thể nhân dân tham gia cuộc thi.