Để Quy tắc ứng xử nơi công cộng thực sự đi vào cuộc sống

Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 11-KH/BCĐ về việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Quy tắc ứng xử nơi công cộng được niêm yết tại Thư viện Hà Nội – Ảnh: Internet

Với mục đích từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn Tp Hà Nội; góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU (gọi tắt là BCĐ) đã yêu cầu việc tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng phải được duy trì thành nề nếp, thường xuyên, liên tục và phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Theo đó, nội dung kế hoạch nêu rõ cần tập trung công tác tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng bằng các hình thức như: Lồng ghép nội dung Quy tắc vào chương trình ngoại khóa ở các cấp học phổ thông; tuyên truyền trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

Lồng ghép tuyên truyền Quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông trên hệ thống loa truyền thanh tại các điểm nút giao thông; tuyên truyền trên bảng biển tại các bến xe, nhà ga, trên xe buýt, xe khách về nội dung ứng xử tại nhà ga, bến ô tô, bến tàu, thuyền…

Bên cạnh đó, cần đưa tin thường xuyên, xây dựng các clip, chuyên mục giá trị sống, văn hóa ứng xử bằng hình ảnh trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; tổ chức Hội thi tìm hiểu về Quy tắc ứng xử từ Thành phố đến cơ sở. Rà soát, bổ sung tiêu chí thực hiện Quy tắc ứng xử vào bình xét các danh hiệu văn hóa (gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa).

Thiết kế tờ rơi, mẫu bảng treo in ấn Quy tắc theo mẫu thống nhất toàn Thành phố treo tại các điểm công cộng, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, các điểm vui chơi, khu di tích. Lồng ghép tuyên truyền nội dung Quy tắc vào tờ rơi du lịch, website du lịch, các bài thuyết minh du lịch của hướng dẫn viên.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Thành đoàn Hà Nội, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động Thành phố, các tổ chức xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động thực hiện trong đoàn viên, hội viên.

Định kỳ 06 tháng, 01 năm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố; tổ chức khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt, phê bình đơn vị triển khai chưa tốt, báo cáo Thành ủy.

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền tại các địa điểm du lịch, các di tích trên địa bàn Thành phố

Kế hoạch chỉ rõ, Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu giúp BCĐ triển khai thực hiện tổng thể Kế hoạch; đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước không để xảy ra thực hành mê tín, dị đoan tại các di tích, lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi, xâm hại cảnh quan di tích. Thường xuyên kiểm tra việc treo dán bảng quảng cáo sai quy định; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý kịp thời quảng cáo rao vặt trái phép. Tham mưu BCĐ thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử tại cơ sở. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ đánh giá tình hình thực hiện hàng năm, tổng hợp báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố theo quy định.

Các Sở, ngành, cơ quan thuộc Thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị; gương mẫu, nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; kịp thời phê bình, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm.

UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn niêm yết Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn; tuyên truyền Quy tắc trên hệ thống truyền thanh các cấp, tại các hội nghị của chính quyền, đoàn thể, tổ dân phố để đông đảo nhân dân được biết và thực hiện. Đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn, các thôn, làng, tổ dân phố phổ biến quy tắc tới từng đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn…

Các cơ quan báo chí, truyền hình Thành phố tăng cường tuyên truyền nội dung Quy tắc ứng xử, Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện của Thành phố, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử, phê bình những cá nhân có thái độ, hành vi ứng xử trái với quy tắc góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tại xã Hạ Mỗ, UBND xã đã triển khai niêm yết Bộ quy tắc ứng xử văn hóa nơi công cộng tại các nhà văn hóa Cụm dân cư, Bộ quy tắc ứng xử văn hóa nơi công sở tại UBND xã. Phát tờ rơi Bộ quy tắc ứng xử văn hóa nơi công cộng tới từng hộ dân trên địa bàn xã. Đặc biệt ngày 22 tháng 7 năm 2018 tới đây, Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội thi tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử văn hóa nơi công cộng. Được biết Hội thi này có sự tham gia của 10 đội thi đại diện cho 10 cụm dân cư trên địa bàn xã.