ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong hai ngày, 11 và 12 tháng 9 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy Hà Nội. Các cấp Hội Nông dân Thành phố đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Các cấp Hội Nông dân Thành phố đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013-2018 bằng 5 chương trình hành động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đã đạt được nhiều kết quả trong công tác Hội và các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần thực hiện tích cực thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô.

Đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới Hội đã có những đóng góp thiết thực hiệu quả để đạt được kết quả là đi đầu cả nước, có 4 huyện Đan Phượng, Đông Anh,  Thanh Trì và Hoài Đức, 294/386 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đời sống của nông dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn được cải thiện rõ nét.

 

Nhiệm kỳ 2018-2023, phát huy truyền thống Thủ đô văn hiến, anh hùng, Hội Nông dân thành phố Hà nội tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại. Các cấp Hội từ Thành phố tới cơ sở cần cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Hội Nông dân Thành phố, đặc biệt Nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể trong xây dựng tổ chức Hội, trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội hội Nông dân các cấp đề ra. Thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết dân tộc.

Với tinh thần: “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Trách nhiệm”. Đại hội Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023) quyết tâm: Phát huy truyền thống Thủ đô văn hiến, anh hùng. Hội Nông dân thành phố Hà Nội tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện; Đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Ban tuyên giáo HND Hà Nội