Chương trình Lễ kỷ niệm 915 năm ngày sinh Danh nhân Tô Hiến Thành

                CHƯƠNG TRÌNH 
   Lễ kỷ niệm 915 năm ngày sinh danh nhân Tô Hiến Thành
(22/Giêng/Nhâm Ngọ năm 1102  –  22/Giêng/Đinh Dậu năm 2017)

A. PHẦN LỄ
1. Ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Dậu (Tức ngày 16 tháng 02 năm 2017)
- Từ 07 giờ 00 đến 07 giờ 30: Ban chấp sự của làng Hạ Mỗ Tế trình.
- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00: Các cụ vãi tụng kinh.
- Từ 18 giờ 30 phút đến 22 giờ 00:  Hầu Thánh
2. Ngày 22 tháng Giêng năm Đinh Dậu (Tức ngày 18 tháng 02 năm 2017).
- Từ 06 giờ 30 đến 08 giờ 00. Ban chấp sự của làng Hạ Mỗ Đại tế. Đón tiếp đại biểu.
- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30: Tổ chức lễ dâng hương.
                   + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
                   + Ôn lại thân thế sư nghiệp Danh nhân Tô Hiến Thành
                   + Phát biểu đại diện Họ Tô toàn Quốc;
                   + Phát biểu Lãnh đạo địa phương.
                   + Làm lễ dâng hương.
- Từ 09 giờ 00 đến 12 giờ: Thụ lộc thánh.
- Từ 14 giờ đến 16 giờ: Tế nữ quan;
- Từ 16 giờ 00 đến 16 giờ 30: Tế tạ.

B. PHẦN HỘI
1. Ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Dậu (Tức ngày 16 tháng 02 năm 2017)
- Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút: Khai mạc giải chọi gà, tổ chức trò chơi dân gian;
- Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút: Kéo co, nhảy bao bố.
2. Ngày 21 tháng Giêng năm Đinh Dậu (Tức ngày 17 tháng 02 năm 2017)
- Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút : Tổ chức giải bơi chải truyền thống Thành phố Hà Nội xuân Đinh Dậu năm 2017 tại miếu Hàm Rồng.
      + Khai giải bơi chải truyền thống Thành phố Hà Nội xuân Đinh Dậu năm 2017.
      + Biểu diễn trống Vạn Xuân.
      + Tổ chức thi đấu giải bơi chải truyền thống Thành phố Hà Nội năm 2017.
- Từ 14 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút: Hóa trang, dã bánh dầy, quấy bánh đúc.
- Từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ 00 phút: Giao lưu văn nghệ.
3. Ngày 22 tháng Giêng năm Đinh Dậu (Tức ngày 18 tháng 02 năm 2017)
- Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30: Tổ chức trò chơi dân gian
- Từ 15 giờ 30 đến 18 giờ 00: Hát Quan họ trên thuyền.
- Từ 18 giờ 00 đến 19 giờ 00: Tế tạ.