Cảm nhận trong mơ

 

CẢM NHẬN TRONG MƠ

Vắng tiếng cha ông, lời non nước

Tượng đồng, bia đá vốn không ham, where to buy generic valtrex without a prescription, cost for generic valacyclovir

Uy lực công danh tuyệt chẳng màng. online pharmacy toronto canada dapoxetine online buy dapoxetine 30 london pharmacy uk best prices buy generic dapoxetine cost of prednisone at cvs. fastest shipping , prednisone cost cvs., buy prednisone tablets price of prednisone at walmart prednisone online overnight buy  in australia cheap fast 

Nhắc nhủ đời sau chùng nguyện ước

Hết trò xu nịnh, hết gian tham.

Tượng đồng bia đá vốn không ham,

Con cháu đời sau vẫn quyết làm.

Một nén tâm nhang xin chứng giám

Cho dân cho nước hết gian nan.

                                                            Nguyễn Tọa buy amoxil online, hives allergic reaction to amoxicillin , amoxicillin baby milch .