Bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp xã trên địa bàn thành phố Hà nội

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐANG THỰC HIỆN TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘ

LĨNH VỰC: NỘI VỤ

1. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo cho điểm, nhóm tin lành chưa được công nhận.

2. Thủ tục: Đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm.

LĨNH VỰC: GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

1. Thủ tục: Thành lập cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo)

2. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo)

3. Thủ tục: Giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo)

4. Thủ tục: Xác nhận đơn xin cấp giấy phép hành nghề dạy học.

5. Tên thủ tục: Xác nhận đơn xin giấy phép hành nghề ôn luyện thi

LĨNH VỰC: THANH TRA

1. Thủ tục: Tiếp công dân

2. Thủ tục: Xử lý đơn

3. Thủ tục: Giải quyết khiếu nại lần đầu

4. Thủ tục: Giải quyết tố cáo

LĨNH VỰC: Y TẾ

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

LĨNH VỰC: LAO ĐỘNG – TB& XH

1. Thủ tục: Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ

2. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ

3. Thủ tục: Đề nghị xác nhận bản khai giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995.

4. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

5. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng

6. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng.

7. Thủ tục: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã từ trần

8. Thủ tục: Xác nhận bản khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến, Huân, Huy chương Chiến thắng.

9. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

10. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

11. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến

12. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.

13. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

14. Thủ tục: Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát)

15. Thủ tục: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

16. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng

17. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà.

18. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến

19. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng

20. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với thân nhân Người có công để đủ điều kiện giải quyết tuất hàng tháng.

21. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thủ tục cấp thẻ BHYT các đối tượng người HĐKC đã hưởng trợ cấp 01 lần.

22. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ, chuyển mộ liệt sỹ

23. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ Gia đình liệt sỹ

24. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, đổi lại thẻ thương binh.

25. Thủ tục: Xác nhận thân nhân người có công hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo

26. Thủ tục: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

27. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945

28. Thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

29. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng

30. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá

31. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh.

32. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

33. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong

34. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị xác nhận Liệt sỹ

35. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị công nhận danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

36. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với người HĐKC giải phóng dân tộc và tù đày

37. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần và mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần.

38. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg đối với trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ.

39. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với người bị nhiễm chất độc hóa học.

40. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng

41. Thủ tục: Xác nhận hoàn cảnh gia đình bệnh nhân tâm thần (để miễn giảm viện phí)

42. Thủ tục: Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo

43. Thủ tục: Thủ tục xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người tàn tật

44. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội

45. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho hộ gia đình có từ 2 người trở lên tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ.

46. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc khả năng tự phục vụ thuộc gia đình nghèo

47. Thủ tục: Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật

48. Thủ tục: Xác nhận đơn xin giám định sức khỏe đối với con hộ nghèo, người tàn tật cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người bị nhiễm chất độc hóa học.

49. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại sổ bảo trợ xã hội

50. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi.

51. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi cô đơn thuộc gia đình nghèo, người cao tuổi còn cả vợ chồng nhưng không có con cháu nương tựa, thuộc diện hộ nghèo.

52. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo.

53. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị xét trợ cấp xã hội thường xuyên.

54. Thủ tục: Giải quyết đơn đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào Trung tâm Bảo trợ xã hội (trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tâm thần, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS)

55. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội.

56. Thủ tục: Xác nhận tờ khai đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi.

57. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người tâm thần thuộc diện hộ nghèo hoặc sống độc thân không nơi nương tựa.

58. Thủ tục: Xác nhận đơn vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo.

59. Thủ tục: Hồ sơ về việc “Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng”

60. Thủ tục: Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm ở cấp xã

61. Thủ tục: Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh)

62. Thủ tục: Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh).

LĨNH VỰC: TƯ PHÁP

1. Thủ tục: Đăng ký khai sinh thông thường

2. Thủ tục: Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

3. Thủ tục: Đăng ký khai sinh quá hạn (quá thời hạn 60 ngày, kể từ ngày trẻ em sinh ra)

4. Thủ tục: Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

5. Thủ tục: Đăng ký kết hôn

6. Thủ tục: Đăng ký khai tử

7. Thủ tục: Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh

8. Thủ tục: Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết

9. Thủ tục: Đăng ký khai tử quá hạn

10. Thủ tục: Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ Luật Dân sự (cho người dưới 14 tuổi)

11. Thủ tục: Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai t trong khi đăng ký

12. Thủ tục: Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh (cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi)

13. Thủ tục: Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.

14. Thủ tục: Đăng ký việc nhận cha, mẹ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha mẹ)

15. Thủ tục: Đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/ mẹ/ người giám hộ nhận cha/ mẹ cho con chưa thành niên)

16. Thủ tục: Đăng ký nhận con

17. Thủ tục: Đăng ký lại việc sinh

18. Thủ tục: Đăng ký lại việc kết hôn

19. Thủ tục: Đăng ký lại việc tử

20. Thủ tục: Đăng ký việc nuôi con nuôi

21. Thủ tục: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

22. Thủ tục: Đăng ký giám hộ

23. Thủ tục: Đăng ký thay đổi giám hộ

24. Thủ tục: Đăng ký chấm dứt giám hộ

25. Thủ tục: Cấp giấy báo tử

26. Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước

27. Thủ tục: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài đã có thời gian cư trú ở trong nước

28. Thủ tục: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

29. Thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính

30. Thủ tục: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

31. Thủ tục: Chứng thực điểm chỉ trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

32. Thủ tục: Chứng thực di chúc

33. Thủ tục: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

34. Thủ tục: Xác nhận Thông báo khai nhận di sản

35. Thủ tục: Hòa giải tranh chấp

36. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

37. Thủ tục: Chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

38. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

39. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở nông thôn)

40. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở (ở nông thôn)

41. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

42. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng tặng, cho nhà ở (ở nông thôn)

43. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

44. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở nông thôn

45. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà, cho ở nhờ nhà ở nông thôn

46. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở nông thôn

47. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

48. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

49. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

50. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

51. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

52. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

53. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

LĨNH VỰC: VĂN HÓA – THÔNG TIN

1. Thủ tục: Thành lập Thư viện cấp xã

2. Thủ tục: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp xã

3. Thủ tục: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp xã

4. Thủ tục: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 cho đến dưới 1.000 bản

5. Thủ tục: Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích

LĨNH VỰC: ĐỊA CHÍNH – ĐÔ THỊ

1. Thủ tục: xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

2. Thủ tục: Hòa giải tranh chấp đất đai

3. Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về đất đai

4. Thủ tục: Xác nhận đơn đính chính, thu hồi giấy chứng nhận

5. Thủ tục: Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn đinh, không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyển sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

6. Thủ tục: Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính.

7. Thủ tục: Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính.

8. Thủ tục: Xác định tình trạng nhà để ký cư trú.

9. Thủ tục: Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để trung chuyển vật liệu xây dựng.

10. Thủ tục: Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang.

11. Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

12. Thủ tục: Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản.

[/tab][tab title=’LĨNH VỰC: TÀI CHÍNH’]1. Tên thủ tục: Thẩm định quyết toán dự án công trình, hạng mục công trình hoàn thành

2. Tên thủ tục: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành thuộc ngân sách cấp xã.

LĨNH VỰC: NÔNG NGHIỆP

1. Thủ tục: Giải quyết chế độ đối với xã viên

2. Thủ tục: Thành lập/chấm dứt tổ hợp tác