CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

 TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TÔ HIẾN THÀNH

NĂM HỌC 2018-2019

 

Kính gửi : Các bậc phụ huynh học sinh lớp 5!

          Căn cứ vào công văn số 195/GD&ĐT  ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đan Phượng về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019, trường Trung học cơ sở  Tô Hiến Thành thông báo tới các bậc phụ huynh về công tác tuyển sinh năm học 2018-2019  như sau:

1.Tuyển sinh trực tuyến :

– Thời gian:  từ ngày 07/7/2018 đến ngày 09/7/2018.

– Cách nhập trực tuyến: Phụ huynh tự nhập qua Internet (theo địa chỉ: tsdaucap.hanoi.gov.vn)  hoặc nộp hồ sơ để nhà trường nhập hộ.

Lưu ý: Nếu gia đình đăng kí nhờ nhà trường nhập hộ tuyển sinh trực tuyến thì sẽ tiến hành làm công việc sau:

a)Từ ngày 23/5/2018 đến ngày 25/5/2018  nộp về Trường Tiểu học Tô Hiến Thành

+ Bản photo  sổ hộ khẩu mới nhất ( không cần công chứng).

+ Giấy chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân của bố và mẹ(photo);

 b)Từ ngày 13/7/2018 đến ngày 16/7/2018  nộp về trường THCS Tô Hiến Thành:

+ Bản chính giấy khai sinh để đối chiếu

+ Bản chính hộ khẩu để đối chiếu

+Đơn  đăng ký xét tuyển vào lớp 6( theo mẫu, khi đến nhà trường sẽ phát);

  1. Tuyển sinh trực tiếp ( tại trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành)

– Thời gian: từ ngày 13/7/2018 đến ngày 16/7/2018( Không làm việc ngày Chủ nhật). Phụ huynh học sinh  mang nộp các loại hồ sơ của học sinh đến trường THCS Tô Hiến Thành để làm hồ sơ xét tuyển như sau:

+ Học bạ ( Trường THCS Tô Hiến Thành đã nhận từ trường Tiểu học)

+ Đơn  đăng ký xét tuyển vào lớp 6( theo mẫu, khi đến nhà trường sẽ phát);

+Bản sao giấy khai sinh ( không ép plastic); Hoặc photo bản chính Giấy khai sinh có công chứng

+ Bản phô tô sổ hộ khẩu mới nhất ( không cần công chứng).

*Khi đến trường tuyển sinh trực tiếp, các bậc phụ huynh mang theo giấy  khai sinh bản chính và hộ khẩu bản chính để Hội đồng tuyển sinh đối chiếu, sau đó trả lại ngay cho phụ huynh học sinh.

          Kính mong các bậc phụ huynh chuẩn bị đầy đủ và thực hiện đúng thời gian!

                                                      Hạ Mỗ, ngày 21 tháng 5 năm 2018

                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                      Đinh Văn Quang