13. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công tự thực hiện:

Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

Trình tự thực hiện: 

– Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã để được xác nhận.

– UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách chuyển cơ quan cấp trên giải quyết, nhận kết quả và trả lại cho công dân.

  1.  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
  2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp:

– Đơn đề nghị;

* Giấy tờ phải xuất trình:

– Biên bản họp gia tộc (nếu bị mất, có xác nhận của chính quyền địa phương)

– Bản chính Bằng Tổ quốc ghi công (nếu bị rách nát – nếu còn)

– Hộ khẩu thường trú/CMND của người đề nghị

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thành phần hồ sơ đề nghị bãi bỏ gồm.

– Hộ khẩu thường trú/CMND của người đề nghị.

  1. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  1 Cá nhân
  3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động TBXH cấp xã

  1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
  2. Lệ phí: không
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  5. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

– Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động –TB&XH.